certyfikati 7W dniu 15 grudnia 2023 r. podczas uroczystej gali, która odbyła się w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie Przedszkole Nr 1 w Nisku odebrało Krajowy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie.

Przyznanie Krajowego Certyfikatu jest potwierdzeniem, że przedszkole pracuje zgodnie z modelem przedszkola promującego zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć, będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy. Przedszkole promujące zdrowie we współpracy z rodzicami systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu (dzieci, pracowników i rodziców), a także wspiera rozwój kompetencji wychowanków i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

W gali uczestniczyli m.in. Katarzyna Lubnauer – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji, Wawrzyniec Roch Kowalski – zastępca Dyrektora w Departamencie Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN, Barbara Wojnarowska – Przewodnicząca Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”, Sławomir Żebrowski – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oraz dyrektorzy przedszkoli i szkół oraz koordynatorzy poszczególnych województw Programu Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie.

Przedszkole nr 1 w Nisku

certyfikati 1certyfikati 2certyfikati 3certyfikati 4certyfikati 5certyfikati 6certyfikati 8certyfikati 9certyfikati 11