ico drwalBurmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje, że posiada do sprzedaży drewno opałowe. Drewno złożone jest na 2 stosy. Drewno do obejrzenia składowane jest na placu przy ul. Szklarniowej (naprzeciwko punktu PSZOK w Nisku) stos I (Js) po uprzednim kontakcie z pracownikiem UGiM w Nisku pod numerem telefonu 15 8415 685 lub 15 8415 520 w godzinach pracy Urzędu i stos II (Ak, Wb) za Parkiem Miejskim w Nisku (dostęp otwarty).

Ceny wywoławcze (brutto):

Stos I – S4 liściaste twarde Js 4,33 m³- cena 935 zł brutto;
Stos II – S4 liściaste (Ak, Wb) 3,27 m³ - cena 625 zł brutto;

Oferta kierowana jest dla podmiotów i osób prowadzących działalność gospodarczą. Wszyscy zainteresowani mogą składać oferty kupna, w zaklejonych kopertach, budynku UGiM Nisko, w terminie do dnia 26 kwietnia 2024 r. , do godziny 13:00. Minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł. W ofercie kupna można składać dowolnie propozycje dotyczące pojedynczych stosów jak i łącznie.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 26 kwietnia o godzinie 13:30, w sali nr 7.
W złożonej ofercie należy podać dane kontaktowe, NIP, numer telefonu, numer stosu i oferowaną cenę. Na kopercie należy dopisać „Licytacja drewna”.
Płatność przelewu w ciągu 14 dni od wystawienia faktury. W przypadku dwóch takich samych ofert cenowych sprzedający zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia sprzedaży na rzecz osób licytujących większą ilość stosów.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
Waldemar Ślusarczyk