Czytaj więcej...Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zarzeckiej złożyło wniosek w ramach projektu Fundacja PZU po lekcjach. Niezwykle miło nam poinformować, że otrzymaliśmy dotację na zajęcia dla dzieci i młodzieży. W ubiegłorocznej edycji wpłynęło 263 wnioski. Dotacje przyznano 20 organizacjom. Projekty oceniała 3-osobowa Komisja Konkursowa złożona z niezależnych ekspertów oraz przedstawiciela Fundacji PZU.

Działamy już od listopada. W ramach projektu "Artystycznie - akrobatycznie - muzycznie -logicznie - jednym słowem fantastycznie" prowadzimy zajęcia w 4 różnych dziedzinach i każde z nich cieszy się dużym zainteresowaniem. Prowadzimy zajęcia artystyczne, z gimnastyki artystycznej, naukę gry w szachy i inne gry logiczne oraz nauka gry na instrumentach - tutaj zawiązała się grupa gitarowa, ale instrumenty akompaniujące również są. Grupy są już zamknięte i pojawiają się pytania, co będzie dalej. Czy koniec projektu to koniec zajęć?

Oczywiście, że nie - ale na chwilę obecną cieszymy się zajęciami projektowymi.

A teraz słów kilka o programie i zachęta dla innych organizacji - naprawdę warto.

Otrzymane dotacje pozwalają organizacjom zrealizować nowatorskie i długofalowe projekty, a ścisła współpraca ze szkołami i nauczycielami, przy uwzględnieniu edukacji rówieśniczej i zaangażowaniu środowiska lokalnego pozytywnie wpływa na rozwój zdolności, aktywności, kreatywności i pasji uczniów. Efektem realizowanych projektów jest także poprawa standardów nauczania, rozwinięcie talentów oraz możliwość praktycznego zastosowania nabytej w szkole wiedzy.

Koordynator projektu - Anna Śliwka

 

Zobacz galerię zdjęć ico foto

Czytaj więcej...

ico infoBurmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje,

że w dniu 01.07.2020r. została podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowosielec, gm. Nisko- IV etap

Inwestycja będzie realizowana na działkach nr ew.:

88/1, 88/3, 88/4, 124, 127, 205, 206, 207, 208, 209, 210/1, 210/2, 211/3, 211/5, 211/6, 211/7, 211/8, 213, 215, 216, 217, 218/1, 218/2, 220, 221/1, 221/2, 222, 223, 224/1, 226, 227, 228, 229, 230/1, 230/2, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240/3, 240/4, 240/9, 240/10, 240/11, 247/1, 247/2, 248/1, 248/2, 250/1, 250/3, 251/1, 251/3, 251/4, 253/1, 253/2, 255/1, 255/2, 255/3, 255/4, 255/5, 256/1, 256/2, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263/1, 263/2, 264/1, 264/3, 264/4, 265/2, 265/3, 265/4, 266/2, 267, 672, 771, 776, 781, 788, 795/1, 801/1, 801/2, 802/2, 803, 804, 833/1, 833/2, 834, 835, 836/1, 836/2, 836/4, 836/5, 837, 838, 839, 840, 841, 842/1, 842/2, 843, 844/1, 844/2, 845/1, 845/2, 846, 847, 848, 877/2 (plan), 878/1, 878/2, 878/4, 882, 887, 890, 893, 898, 899, 900/1, 900/2, 901, 920, 934, 937, 945, 946, 951, 963, 967, 971, 975, 978, 982/2, 982/3, 982/4, 986/1, 986/2, 990/1, 990/2, 994, 997/1, 997/2, 1000 i 398/2

Wykonawcą zadania jest: Józef Lis USŁUGOWY ZAKŁAD WOD- KAN- GAZ, Gorliczyna 675, 37- 200 Przeworsk.

Budowa kanalizacji będzie trwać do dnia 10.11.2020r.

 

                                                                                                                                                  Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

                                                                                                                                                          Waldemar Ślusarczyk

 

ico infoOd dnia 1 lipca 2020 roku, przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku otwarty został Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – w ramach I poziomu referencyjnego nowego modelu systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

W wyniku przeprowadzonego przez Oddział NFZ w Rzeszowie konkursu ofertowego, ogłoszonego w marcu 2020 roku, SPZZOZ w Nisku został wyłoniony, jako realizator, i zawarł stosowną umowę, na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w tym zakresie. Ośrodek znajdować się będzie w budynku Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku przy ul. Wolności 54.

W Ośrodku zapewniona zostanie opieka psychologa, psychoterapeutów oraz terapeuty środowiskowego. Opieką objęte będą dzieci i młodzież z Powiatów Niżańskiego oraz Stalowowolskiego.

Czytaj więcej...Pierwszy turniej "Niżański Szlem" może nie wypadł okazale pod względem frekfencji ale pod wzdlędem sportowym był emocjonujący i pełen rywalizacji.

Liderzy zmieniali się praktycznie po każdej sesji (rozegrano 7 sesji po 6 rozdań). Turniej rozgrywany był tzw.barometrem (każde karty używane były tylko jednokrotnie), a uczestnicy grali w maseczkach. Zdobywano punkty w klasyfikacji Grand Prix Polski Południowej oraz Grand Prix Lubelszczyzny. Wygrała para Jarosław Kaczorowski Skór-But Eko-Różanka Łęczna - Bogdan Palikot Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków. W turnieju grał rówież Mistrz Polski do lat 13 Dominik Magryś w parze z ojcem Tomaszem.  Po zakończeniu turnieju rozlosowano trzy bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe (wygrali losowanie: P. Zawiślak, D. Magryś, J. Karwacki).

Czytaj więcej...Koło Gospodyń Wiejskich w Racławicach w gminie Nisko to grupa aktywnie działających kobiet. Panie organizują mnóstwo spotkań, warsztatów kulinarnych i lokalnych przedsięwzięć.

Wśród najważniejszych celów działalności wielu polskich Kół Gospodyń Wiejskich wymienia się m.in. pomoc rodzinom wiejskim w wychowaniu, kształceniu i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, działalność na rzecz ochrony zdrowia i zabezpieczenia socjalnego rodzin wiejskich, rozwijanie przedsiębiorczości kobiet, racjonalizowanie wiejskiego gospodarstwa domowego i zwiększanie uczestnictwa mieszkańców wsi w dziedzinie kultury i kultywowaniu folkloru. Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Racławic starają się powyższe cele realizować na co dzień, ale nie ograniczają się tylko do nich, bowiem działając od kilku lat udzielały się na wielu innych polach.

Czytaj więcej...Jak same o sobie mówią są kobietami ze wsi Racławice w powiecie niżańskim, które pielęgnują wiejskie tradycje w nowoczesnym świecie. Tylko w ostatnim czasie zaangażowały się w wiele ważnych projektów. W kryzysie wywołanym pandemią  Koło Gospodyń w Racławicach włączyło się w akcję szycia maseczek ochronnych zarówno do szpitala w Nisku jak i dla mieszkańców Racławic. Do szpitala zostało przekazanych 600 szt., a dla mieszkańców Racławic 250 szt. Ponadto Członkinie KGW Racławice udzieliły szpitalowi w Nisku wsparcia finansowego w kwocie 1000 zł. Wspólnie z Sołtysem Racławic angażują się również w  remont spalonego domu Pana Stanisława Kołodzieja. Tylko w jedną z niedziel gospodynie uczestniczyły w zbiórce do puszek przed Kościołem. Udało się wówczas wesprzeć remont kwotą 500 zł.