Czytaj więcej...

ico info

W związku z licznymi skargami mieszkańców i osób prowadzących działalności gospodarcze przy ul. Paderewskiego w Nisku wprowadzona została zmiana organizacji ruchu na drodze gminnej ul. Paderewskiego w Nisku.

W celu zapobiegania kolizji drogowych, powstających z uwagi na utrudniony wyjazd samochodów z ul. Plac Wolności na ul. Paderewskiego (w kierunku drogi krajowej nr DK77) oraz w celu polepszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, nastąpiła zmiana organizacji ruchu na jednokierunkowej ul. Plac Wolności (obok Urzędu Gminy) - zmieniono kierunek poruszania się dla użytkowników drogi.

Projekt stałej organizacji ruchu został zatwierdzony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.

Za kilka dni rozpocznie się również przebudowa ul. Paderewskiego (na odcinku od drogi krajowej nr DK77 do ul. 3-go Maja). W związku z powyższym, w celu zminimalizowania utrudnień dla użytkowników tej drogi, droga pozostanie przejezdną. Dostępne będą dwa parkingi położone przy ul. Paderewskiego, natomiast na okres prowadzenia robót budowlanych zlikwidowany zostanie pas postojowy wzdłuż ul. Paderewskiego.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do oznakowania drogowego.

Czytaj więcej...Czym jest ekologia? Jak dbać o środowisko naturalne? Jakie są skutki wyniszczającej działalności człowieka? O tych problemach rozmawiały panie bibliotekarki z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku z uczniami ze szkoły podstawowej nr 5 w Nisku w trakcie warsztatów ekologicznych. Poruszone zostały tematy recyklingu, sposobów na powtórne wykorzystanie poszczególnych materiałów, a także o rodzajach zanieczyszczeń i ich wpływie na środowisko naturalne i życie człowieka.

Czytaj więcej...

ico info80