Czytaj więcej...30 sierpnia 2019 roku Prezes Rady Ministrów zatwierdził Listę zadań gminnych i powiatowych zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2019 dla województwa podkarpackiego (nabór wniosków marzec/kwiecień 2019 r.). Gmina Nisko otrzymała w ramach programu wsparcie na budowę dróg w wysokości ponad 6 milionów złotych.

W związku z tym, 6 września 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza. Gościem specjalnym konferencji był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber. W spotkaniu uczestniczył również, reprezentujący Wojewodę Podkarpackiego Ewę Leniart, dyrektor Wydziału Infrastruktury PUW w Rzeszowie Krzysztof Sopel. Ponadto na zaproszenie Starosty, w konferencji udział wzięli Zbigniew Kotuła Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko oraz pozostali Wójtowie i Burmistrzowie z wszystkich gmin powiatu niżańskiego.

ico drwalBurmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje, że posiada do sprzedaży drewno użytkowe z gatunku dąb czerwony, pozyskana z wykrotu w Paku Miejskim. Oferta kierowana jest dla podmiotów i osób prowadzących działalność gospodarczą.

W tabeli zostało przedstawione 3 szt. drewna z podaniem wymiarów i cen wywoławczych.

Wszyscy zainteresowani mogą składać oferty kupna, w zaklejonych kopertach, w pokoju nr 12 UGiM Nisko, w terminie do dnia 16 września 2019r. , do godziny 11:00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 16 września 2019r. o godzinie 12:00, w sali nr 20.

Minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł.

W złożonej ofercie należy podać dane kontaktowe, NIP, nr telefonu, gatunek i nr drewna z tabeli oraz oferowaną cenę. Na kopercie należy dopisać „Licytacja drewna”. Płatność przelewu w ciągu 14 dni od wystawienia faktury. Sprzedawane kawałki drewna są do obejrzenia na terenie działki o numerze: 1750/2 (park miejski) – zobacz mapę poniżej

Cena wywoławcza brutto (zł)

 

Nr
szt

Drzewo/gatunek

Klasa

Średnica
kłody(cm)

Długość
kłody(cm)

Objętość
kłody(m³)

Cena wywoławcza brutto (zł)

1

Dąb czerwony

WD

37

6,00

0,48

300,00

2

Dąb czerwony

WD

32

6.00

0,37

200,00

3

Dąb czerwony

WD

25

3,00

0,10

40,00

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
Waldemar Ślusarczyk

 

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...W piątkowy wieczór, 6 września 2019 r., otworzyliśmy nową wystawę w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji. Tym razem prezentujemy wspaniałe fotografie Jacka Wnuka - artysty i podróżnika pochodzącego z Niska.

Czytaj więcej...W niżańskim Parku Miejskim w sobotni ranek 7 września można było usłyszeć pasjonatów literatury, którzy uczestniczyli w Narodowym Czytaniu. Ósma już akcja objęta patronatem pary prezydenckiej na dobre zagościła w niżańskim krajobrazie kulturalnym. W tym roku czytaliśmy nowele: Dym, Sachem, Dobra Pani, Sawa (fragment Pamiątek Soplicy), Mój ojciec wstępuje do strażaków (fragment Sanatorium pod Klepsydrą), Katarynka, Orka, Rozdzióbią nas kruki, wrony…