finanseBurmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje, że z dniem 15 września 2019 r upływa termin wniesienia opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych za III kwartał 2019 r. 

Opłata pozostaje bez zmian. Należy wpłacić ją bez wezwania na rachunek Gminy i Miasta Nisko nr : 68 9430 0006 0037 8343 2000 0001

Czytaj więcej...Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku” odbyła się 5 września na Zamku Królewskim w Warszawie. Gminę i Miasto Nisko reprezentowali Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko oraz Alicja Sochacka Dyrektor NCK "Sokół" w Nisku.

Czytaj więcej...Nisko wzięło udział w XXIII edycji konkursu „Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku” zgłaszając do udziału budynek Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”, który został gruntownie odnowiony i przebudowany. Obiekt znalazł się wśród finalistów, a ponadto zdobył jedną z głównych nagród zajmując I miejsce w głosowaniu internetowym na najpopularniejsze realizacje w Polsce w kategorii „Obiekty zabytkowe”. W klasyfikacji ogólnej NCK „Sokół” zajęło 4 miejsce spośród 85 finalistów. W sumie do XXIII edycji konkursu zgłoszonych zostało kilkaset obiektów budowlanych w Polsce.

Czytaj więcej...W Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” 4 września odbyło się uroczyste otwarcie kina. Po wielu latach przerwy mieszkańcy Gminy i Miasta Nisko będą mogli znowu cieszyć się z seansów filmowych wyświetlanych kilka razy w tygodniu.

W opracowaniach historycznych zapisano, że pierwsza projekcja filmu w niżańskim Sokole miała miejsce już w 1908 roku. Do wybuchu II wojny światowej w niżańskim Sokole filmy wyświetlane były regularnie – dwa razy w tygodniu po dwa seanse. We wrześniu 1944 roku, w budynku Sokoła uruchomiono kino San. Prowadziło go Przedsiębiorstwo Państwowe „Film Polski”, które w 1948 roku wystąpiło o przekazanie budynku na prowadzenie kinoteatru świetlnego. Niżańskim kinem zarządzała wówczas Okręgowa Dyrekcja Rozpowszechniania Filmów w Rzeszowie.

Największą popularnością niżańskie kino cieszyło się w latach osiemdziesiątych, kiedy to przed budynkiem kina ustawiały się największe kolejki. Długoletnia działalność naszego kina znalazła swoje uhonorowanie, w obchodzonym w maju 2009 roku, Jubileuszu 100 – lecia kina „Sokół”.

Czytaj więcej...Uroczyste podpisanie umowy na zakup specjalistycznych ubrań dla OSP w Nisku, Zarzeczu i Nowosielcu miało miejsce w środę 4 września w niżańskim Urzędzie Gminy i Miasta. Środki na nowoczesny sprzęt dla druhów ochotników pochodzą z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz budżetu Gminy i Miasta Nisko.

W podpisaniu umowy uczestniczyli Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Zbigniew Kotuła Wiceburmistrz Gminy i Miasta Nisko, Maria Nabrzeska Skarbnik Gminy i Miasta Nisko oraz Marcin Folta Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku.

Czytaj więcej...Strażacy już otrzymali wymarzony sprzęt. W sumie do OSP z Niska, Nowosielca i Zarzecza trafiło 18 kompletów specjalnych trzyczęściowych kombinezonów FHR, które będą wykorzystywane w szerokim zakresie podczas działań jednostek ochotniczych. Zakup nowoczesnego sprzętu w postaci ubrań przełoży się na dostosowanie jednostek OSP do aktualnie zmieniających się zagrożeń.

– Potrzeby są duże, ale żeby te potrzeby były realizowane musi być do tego sprzęt. Potrzeba niesienia pomocy i poświęcenie często nie wystarczy jeżeli nie ma do dyspozycji odpowiednich zasobów. Dlatego strażakom, którzy ratują zdrowie i życie mieszkańców przekazujemy środki na ratowanie tych najcenniejszych dóbr – mówił Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Istotnym celem zakupu uniformów jest wsparcie prowadzonych działań przez jednostki OSP z ternu Gminy i Miasta Nisko w zakresie szybkiego i sprawnego działania w obszarze zagrożeń pożarniczych, katastrof budowlanych, czy zagrożeń wynikających z klęsk żywiołowych.

Czytaj więcej...– To bardzo ważna chwila dla druhów i druhen z naszych OSP. Zakup specjalistycznej odzieży gaśniczej zdecydowanie wpłynie na podniesienie jakości działania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy i Miasta Nisko, w szczególności w obszarze ratownictwa technicznego i drogowego, jako jednego z kluczowych zagrożeń występujących na obszarze gminy. Za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia serdecznie dziękuję naszemu panu ministrowi Marcinowi Warchołowi – mówił Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i miasta Nisko.

Zakup specjalnych uniformów dofinansowany został ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 56 360 zł oraz środków własnych Gminy i Miasta Nisko w kwocie 2 500 zł.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...

 

Czytaj więcej...