ico wody polskie pdfZobacz treść dokumentu

Czytaj więcej...W sali narad Urzędu Gminy i Miasta Nisko 20 września odbyła się uroczystość Złotych Godów Małżeńskich. Medale Prezydenckie po 50 latach wspólnego życia otrzymało 9 par.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Burmistrz Gminy i Miasta Nisko przyznał stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki nauczania oraz spełnili kryteria określone regulaminem przyznawania stypendiów uchwalonym przez Radę Miejską w Nisku.

Czytaj więcej...14 września 2018 r., zostało otwarte „Niżańskie Centrum Historii i Tradycji”, które wchodzi w struktury Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”. Mieści się ono w dawnej Oficynie Pałacowej, w której do niedawna funkcjonowała  Miejska Biblioteka Publiczna.

Uroczystość rozpoczęło symboliczne przecięcie wstęgi , którego dokonali: Burmistrz Gminy i Miasta Nisko – p. Julian Ozimek, Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko – p. Teresa Sułkowska, Skarbnik Gminy i Miasta Nisko – p. Maria Nabrzeska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku – p. Waldemar Ślusarczyk, Dyrektor NCK „Sokół” – p. Alicja Sochacka, autor projektu, architekt  – p. Andrzej Gawlewicz, kierownik referatu rozwoju gospodarczego – p. Stanisława Szymonik, reprezentant firmy wykonującej inwestycję – p. Leszek Nalepa.