Czytaj więcej...Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Malce w Nisku przy współpracy przewodniczącego Zarządu Osiedla nr 4 Nisko- Malce oraz Publicznej Szkoły  Podstawowej nr 6 realizuje  projekt pod nazwą „Warsztaty profilaktyczno- kreatywne na osiedlu Malce”.

Na naszym osiedlu istnieje potrzeba aktywacji pozalekcyjnej uczniów i środowiska lokalnego oraz stworzenia miejsca, gdzie mieszkańcy mogliby się spotykać i rozwijać swe zainteresowania.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...6 maja w Przedszkolu Niepublicznym Dommisia na ul. Chopina odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie III edycji konkursu pt. "Książka czeka na przedszkolaka". Przegląd ten jest organizowany corocznie przez Przedszkole Dommisia z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci oraz w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.

W przeglądzie brały udział dzieci wraz z opiekunami z 5 niżańskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych: Oddział zerowy Zespołu Szkół nr 5, Zespołu Szkół nr 3, Przedszkola nr 1, Dommisia z ul. Chopina oraz Dommisia z ul. Tysiąclecia.

oppOrganizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych w niższej kwocie niż przez nie wnioskowana przed podpisaniem umowy muszą złożyć zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania.

Dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Nisko (pok. Nr 7), Plac Wolności 14, 37-400 Nisko.

Pobierz: