nieruchomoscDziałając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r.  poz. 446 z późn.zm.) i Zarządzenia Nr 5/2017 z dnia 12 stycznia 2017r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 19 stycznia 2017 do 10 lutego 2017r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń można zapoznać się z wykazem nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Zobacz dokument pdf

Czytaj więcej...Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla MALCE w Nisku informuje, że  dystrybucja żywności w formie paczki żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Gminie i Mieście Nisko odbędzie się w Nisku w budynku przy        ul. Sandomierskiej 8 ( za sklepem Media Expert) w następujących terminach:

  • ·        17 stycznia 2017 r. (wtorek) od godz. 10:00 do 16:00

sołectwo: Nowosielec, Kończyce, Nowa Wieś, Racławice, Wolina, Zarzecze

  • ·        18 stycznia 2017r. (środa) od godz. 10:00 do 16:00

sołectwo: Nowosielec, Kończyce, Nowa Wieś, Racławice, Wolina, Zarzecze

  • ·        19 stycznia 2017 r.(czwartek) od godz. 10:00 do 16:00

mieszkańcy miasta Nisko

  • ·        20 stycznia 2017 r. ( piątek )  od godz. 10.00 do 16.00

mieszkańcy miasta Nisko

 

  • ·        21 stycznia 2017 r. (sobota) od godz. 10:00 do 12:00

Osoby, które nie miały możliwości odebrania żywności w wyznaczonym terminie

 

Czytaj więcej...

Ferie zimowe 2017 w NCK "Sokół"

 

Czytaj więcej...

Harmonogram korzystania z sali gimastycznej w ZS nr 2 w Nisku w czasie ferii zimowych 2017

 

Czytaj więcej...

Harmonogram zajęć sportowych w Gimnazjum nr 1 w Nisku w czasie ferii zimowych 2017

 

Czytaj więcej...

Harmonogram zajęć sportowych w ZS nr 3 w Nisku w czasie ferii zimowych 2017

 Czytaj więcej...

Harmonogram zajęć sportowych w ZS w Zarzeczu w czasie ferii zimowych 2017

 Czytaj więcej...

Harmonogram zajęć sportowych w ZS nr 2 w Nisku w czasie ferii zimowych 2017

 Czytaj więcej...

Harmonogram zajęć sportowych w ZS w Nowosielcu w czasie ferii zimowych2017

 Czytaj więcej...

Ferie zimowe 2017 w NCK "Sokół" - oddział w Zarzeczu

                                      

Czytaj więcej...

Harmonogram zajęć w Bibliotece Miejskiej w Nisku w rczasie ferii zimowych 2017

Czytaj więcej...

Harmonogram zajęć w Bibliotece Miejskiej w Nisku filia w Racławicach w czasie ferii zimowych 2017

Czytaj więcej...

 Harmonogram zajęć w Bibliotece  Miejskiej w Nisku filia w Nowosielcu w czasie ferii zimopwych 2017

         

 

Czytaj więcej...

Zajęcia manualno-plastyczne w ZS nr 2 w Nisku w czasie ferii zimowych 2017. Prowadzi pan Tomasz Żbik.                                                                                                          

 Czytaj więcej..."Bezpieczne ferie" z Komendą Powiatową

Policji w Nisku. Zapraszamy na prelekcje,

pogadanki i konkursy.

Czytaj więcej...W czwartek 29 grudnia 2016r. w restauracji "Zielony Dworek" odbyło się spotkanie opłatkowe Radnych Rady Miejskiej w Nisku.

Uczestniczyli w nim Julian Ozimek Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Robert Bednarz Starosta Niżański oraz Członkowie Rady Miejskiej z przewodniczącym Waldemarem Ślusarczykiem, a także zaproszeni goście. Zgromadzeni w odświętnie udekorowanej sali przełamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia noworoczne. Specjalnymi uczestnikami spotkania byli członkowie „Chóru Echo”, w którym aktywnie działają niżańscy Seniorzy, którzy wprowadzili wszystkich w świąteczny nastrój śpiewając znane, polskie kolędy.

Galeria zdjęć