Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Wzrastające zaciekawienie regionem lasowiackim zachęca do poszukiwań informacji o życiu dawnych mieszkańców Puszczy Sandomierskiej. Takie też zadanie postawili sobie wydawcy oraz autorzy publikacji „Kościuszko z Machowa i inni. Antologia godek lasowiackich”. Cykl spotkań z twórcami lasowiackiej antologii przybliży proces jej powstania.

W spotkaniach autorskich wezmą udział autorki artykułów oraz opracowań: prof. Beata Lorens z Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr Elżbieta Wiącek oraz mgr Patrycja Laskowska-Chyła z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotkanie poprowadzi Marek Gruchota – pomysłodawca wydania publikacji i jednocześnie dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, który jest jej wydawcą.

Projekt dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – edycja Niepodległość po polsku.

Na spotkanie autorskie zapraszamy we wtorek, 28 czerwca o godz. 17.00 do Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji w Nisku. Wstęp wolny.

 

Czytaj więcej...„Zdrowa Rodzina”, to temat konkursu plastycznego, który został zorganizowany przez Przedszkole nr 1 w Nisku przy współpracy z NCK „Sokół” dla dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy i Miasta Nisko. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Gminy i Miasta Nisko.

Celem konkursu było promowanie zdrowego stylu życia, aktywnego spędzania wolnego czasu wspólnie z rodziną, jako znaczącej wartości w życiu każdego człowieka. Mali twórcy mieli możliwość rozwijać zainteresowania plastyczne, wyobraźnię oraz prezentacje swojej twórczości.

Czytaj więcej...Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” zaprasza na uroczyste otwarcie wystawy „Studio Bon Bon” Animacje i lalki Pauliny Kary, które odbędzie się 25.06.2022 (sobota) o godz. 1700 w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji.

Paulina Kara - urodzona w 1981 roku w Nisku. Artystka niebanalna. Ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie, dyplom – snycerstwo (2001). Studiowała w Instytucie Sztuk Pięknych przy UMCS w Lublinie kierunek malarstwo, fakultet ceramika. Dyplom w pracowni prof. Jacka Wojciechowskiego; prezentowany był w Galerii Białej w Centrum Kultury w Lublinie, TVP –„Regiony Kultury”, oraz nagrodzony wyróżnieniem dziekańskim (2006). Lalką zajmuje się od zawsze, osadzając je w instalacjach artystycznych, tworząc postaci portretowe, do animacji poklatkowych, spektakli profesjonalnych lub amatorskich. Współpracowała z Teatrem Lalki we Wrocławiu oraz łódzkim Teatrem Nowym. W 2007 roku wykonała projekt scenografii oraz lalki do widowiska teatralno lalkowego „Wesele”. Spektakl w reż. Marka Urbana, wystawiany był przez Teatr „Kontynuacja” Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nisku. Zajmuje się także malarstwem, ceramiką, rzeźbą współczesną i instalacją artystyczną z elementami scenografii. Tworzy filmy w technologii animacji poklatkowej. Animuje własne lalki, wykorzystując autorską scenografię. Głównym stałym motywem prac i instalacji jest postać ludzka. Charakterystyczne dla twórczości – lalki: karykaturalne ujęcie fikcyjnych lub rzeczywistych postaci, wydobywa absurdy społeczne i kulturowe z ironicznym „przymrużeniem oka”. Instalacje często w sposób przewrotny odwracają relację pomiędzy widzem a oglądanym obiektem.

Na wystawie w NCHiT zaprezentujemy lalki artystyczne wykonane przez artystkę na przestrzeni ostatnich trzech lat. Dodatkowo na ekspozycji wyświetlane będą tworzone przez nią animacje poklatkowe z autorską scenografią. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 12.08.2022 r.

Czytaj więcej...Opis dlaczego przystąpiło Miasto do "kaskadowych szkoleń"

Gmina Nisko przystąpiła do kaskadowych szkoleń, ponieważ jako pracownicy chcieliśmy podnieść swoją wiedzę dotyczącą planowania terenów zielonych, ich kształtowania oraz późniejszego utrzymania. Celem było stworzenie niskim kosztem nowych miejsc zielonych w mieście.

Szkolenia praktyczne z ustalania zapisów w zapytaniach ofertowych oraz opisu poszczególnych etapów realizacji cieszyły się naszym dużym zainteresowaniem.

Jak wyglądamy SESJE I-VI (od pomysłu do realizacji)

Wraz z kolegą uczestniczyliśmy w serii szkoleń, które pomogły nam w doborze roślin. Każde z miast opisywało miejsce przeznaczone do małej realizacji, wraz z pomysłem na to miejsce. W trakcie licznych spotkań analizowaliśmy co można zrobić, czy wymagane są od nas zgody na wykonanie poszczególnych prac m.in. decyzja zezwalająca na wycinkę, decyzja zajęcia pasa drogowego, ewentualne przestawienie znaków i inne. Pracowaliśmy nad projektem od przygotowania założeń małej realizacji, doprecyzowania koncepcji po faktyczna realizację projektu. Rozmawialiśmy na temat dobrych praktyk w kształtowaniu i gospodarowaniu błękitno – zieloną infrastrukturą w mieście.