Czytaj więcej...14 września 2018 r., zostało otwarte „Niżańskie Centrum Historii i Tradycji”, które wchodzi w struktury Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”. Mieści się ono w dawnej Oficynie Pałacowej, w której do niedawna funkcjonowała  Miejska Biblioteka Publiczna.

Uroczystość rozpoczęło symboliczne przecięcie wstęgi , którego dokonali: Burmistrz Gminy i Miasta Nisko – p. Julian Ozimek, Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko – p. Teresa Sułkowska, Skarbnik Gminy i Miasta Nisko – p. Maria Nabrzeska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku – p. Waldemar Ślusarczyk, Dyrektor NCK „Sokół” – p. Alicja Sochacka, autor projektu, architekt  – p. Andrzej Gawlewicz, kierownik referatu rozwoju gospodarczego – p. Stanisława Szymonik, reprezentant firmy wykonującej inwestycję – p. Leszek Nalepa.

arimr logoAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielała pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy.

ico wody polskie pdfZobacz treść dokumentu

Czytaj więcej...

ico info80Burmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje, że 15 września 2018 roku upływa termin płatności trzeciej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, jak również drugiej raty podatku od środków transportowych.