Czytaj więcej...W dniu 11 października 2016 r. uczniowie, działający w Klubach Młodego Odkrywcy, z trzech niżańskich szkół, tj. Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3, wzięli udział w kolejnych zajęciach pomiarowych w ramach projektu „I ty możesz prowadzić badania naukowe”, finansowanego przez Urząd Gminy i Miasta w Nisku.

Czytaj więcej...Marcin Folta – nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku wziął udział w seminarium szkoleniowym w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie.  Seminarium organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie we współpracy z Instytutem Yad Vashem jest wynikiem umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Izraela o współpracy kulturalnej, naukowej, oświatowej. Odbyło się ono w dniach 11-20 września 2016 roku.

nisko herbW związku z interwencjami mieszkańców Burmistrz Gminy i Miasta Nisko przypomina o ustawowym zakazie palenia śmieci w piecach domowych. Spalanie śmieci w piecach  jest zabronione i karalne. Zgodnie z art. 155 i 199 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz 21 z późn. zm) , ten kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.

Wszystkie zaobserwowane przypadki spalania śmieci należy bezpośrednio zgłaszać na Policję.

Czytaj więcej...