Czytaj więcej...

Czytaj więcej...20 grudnia 2019 r., w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” została otwarta wystawa pn. „Szopka Bożonarodzeniowa”. Wernisaż był także okazją do podsumowania i wręczenia nagród laureatom konkursu na „Najciekawszą Szopkę Bożonarodzeniową”.

Konkurs ma już swoje stałe miejsce w kalendarzu imprez Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”, a po raz pierwszy został ogłoszony w grudniu 2006 roku. Od tego  czasu co roku do NCK wpływa kilkadziesiąt szopek wykonanych przez dzieci i młodzież, czasami przy pomocy dorosłych. Konkursowe prace wykonane są z bardzo różnych materiałów.  Wykonawcy wykorzystują papier, drewno, korę, plastelinę, masę solną, i inne różnorodne materiały dekoracyjne.

W związku z różnymi opiniami, jakie w ostatnim czasie pojawiają się wśród Mieszkańców Gminy i Miasta Nisko dotyczącymi ustalonych stawek za odbiór i gospodarowanie odpadami na rok 2020, pragniemy wyjaśnić, że stawka za odbiór odpadów segregowanych na terenie Gminy i Miasta Nisko do końca 2019 roku obowiązuje na starych zasadach tj. 7,5 zł od osoby. Niestety brak jedności w Radzie Miejskiej spowodował, że została odrzucona proponowana stawka 16 zł od osoby w 2020 roku, co finalnie poskutkowało tym, że od 1 stycznia mieszkańcy zapłacą 24,60 zł od osoby za odpady segregowane.

Zmiany cen nastąpiły ze względu na narzucone odgórnie, ministerialne przepisy. Na kwotę odbioru odpadów w 2020 roku w Gminie Nisko składają się następujące opłaty: opłata marszałkowska – 9 zł; opłata za składowanie odpadów – 6 zł; opłata za odbiór śmieci przez MZK Nisko – 4,5 zł; opłata pokrywająca koszty odbioru zastępczego w 2019 roku – 4,10 zł; opłata administracyjna – 1 zł.

Opłata marszałkowska za składowanie śmieci w ostatnim czasie znacznie wzrosła. Wyższe są także koszty regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Na wzrost cen wpływ ma również zmiana zasad segregacji i sortowania odpadów.

Należy podkreślić, iż samorządy nie czerpią korzyści oraz nie mogą dopłacać do odbioru śmieci.

Poniżej przedstawiamy Państwu zestawienie kilku gmin z terenu Podkarpacia wraz z kwotami za gospodarowanie odpadami w 2020 roku po zmianach, zatwierdzone w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego:

Czytaj więcej...

 Samorządy Tarnobrzega i Rzeszowa nie ustaliły jeszcze stawek za odbiór odpadów na 2020 rok.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko