nisko herbBurmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłasza publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

 

pdfZobacz szczegółowe informacje

Czytaj więcej...Właśnie pożegnaliśmy tegoroczne ferie zimowe, po których zostaną nam miłe wspomnienia i cenna wiedza. Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku aktywnie włączyła się w zagospodarowanie dzieciom wolnego czasu.

oppBurmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłosił II otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 zadań publicznych, w formie wspierania.

Termin składania ofert upływa 19 marca 2019r.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „II otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 2019 roku” osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta w Nisku (pok. Nr 12), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko. W przypadku ofert nadsyłanych pocztą, o przyjęciu oferty do udziału w konkursie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta w Nisku.

Pobierz:

 

UWAGA:

  1. Organizacje pozarządowe biorące udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonym w terminie do 1 marca 2019r. składają oferty na dotychczasowych wzorach.
  2. Oferty złożone na innych drukach zostaną odrzucone.

Czytaj więcej...