Czytaj więcej...

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Idea uhonorowania bohaterów podziemia antykomunistycznego została zrealizowana ustawą z 3 lutego 2011 r.

Święto przypada w rocznicę stracenia w 1951 roku siedmiu przywódców IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, kierownictwa ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej. Tego dnia w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, zostali rozstrzelani prezes WiN ppłk Łukasz Ciepliński („Pług”, „Ludwik”) i jego najbliżsi współpracownicy: Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory i Karol Chmiel. Ich ciała komuniści zakopali w nieznanym miejscu.

Powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu polskiego społeczeństwa wobec reżimu komunistycznego. W zbrojnym podziemiu działało nawet 200 tys. osób w różnych oddziałach. Kolejnych 20 tys. walczyło w partyzantce. Kilkaset tysięcy osób zapewniało łączność, aprowizację, wywiad i schronienie. (Źródło: IPN, www.gov.pl)

 

 

Czytaj więcej...W piątkowe popołudnie Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku zorganizowała promocję najnowszej książki Grzegorza Wołoszyna Dom Opieki „Kalwaria”. Grzegorz Wołoszyn jest nauczycielem języka polskiego w jednej ze stalowowolskich szkół. W wolnym czasie zajmuje się pisaniem wierszy, fotografią oraz malarstwem.

Dom Opieki „Kalwaria” to utwór powstały na podstawie przeżyć autora i nawiązujący do dzieł literatury światowej, między innymi „Boskiej komedii” i „Fausta”. Książka jest poetyckim zapisem wspomnień z pracy z ludźmi starszymi, schorowanymi, niekiedy żyjącymi we własnym świecie. W 14 odsłonach poznajemy pensjonariuszy i opiekunów, których losy splatają się w Domu Opieki „Kalwaria”.

Czytaj więcej...W minionym tygodniu na zasłużoną emeryturę odeszły cztery pracownice Urzędu Gminy i Miasta Nisko.

Wśród odchodzących na emeryturę pań znalazły się Stanisława Szymonik Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Maria Malecka Inspektor ds. inwestycji, Stanisława Rogala Inspektor ds. mienia komunalnego oraz Małgorzata Marut Inspektor ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W pożegnaniu Urzędniczek uczestniczyli Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Zbigniew Kotuła Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Małgorzata Jakubów Sekretarz Gminy i Miasta Nisko oraz Maria Nabrzeska Skarbnik Gminy i Miasta Nisko, a także kierownicy poszczególnych referatów, w których Urzędniczki pracowały i delegacja przedstawicieli pracowników.

Panie otrzymały od wszystkich zgromadzonych moc życzeń, kwiaty i prezenty.

Galeria zdjęć