RIG Stalowa WolaRegionalna Izba Gospodarcza udziela wsparcia przedsiębiorcom (MŚP) oraz osobom planującym założenie działalności gospodarczej w formie niskooprocentowanych pożyczek.

1. W ramach podpisanej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oferujemy pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (posiadających siedzibę, oddział lub główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego) z oprocentowaniem od 1,85% w skali roku, bez dodatkowych opłat i prowizji.

Oferujemy dwa rodzaje wsparcia finansowego:

Pożyczka Standardowa-Innowacyjna

  • Pożyczka rozwojowa do 300 000,00PLN na okres do 60 m-cy, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjno-obrotowe (Komponent Standardowy)
  • Pożyczka rozwojowa powyżej 300 000,00PLN do 600 000,00PLN na okres do 84 m-cy, z przeznaczeniem wyłącznie na zakup nowych środków trwałych (Komponent Innowacyjny)

Niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.rig-stw.pl zakładka Fundusz Pożyczkowy – Dokumenty do pobrania Pożyczka Standardowa - Innowacyjna, a także w siedzibie RIG.

2. W ramach Projektu „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oferujemy pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie podkarpackim w kwocie do 50 000,00PLN z oprocentowaniem 0,50% w skali roku. Niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.rig-stw.pl zakładka Fundusz Pożyczkowy – pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej, a także w siedzibie RIG.

Czytaj więcej...Czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia jest dobrą okazją do wykonania różnego rodzaju ozdób świątecznych. Tym razem pasjonatki rękodzieła z Niska i Jarocina zjednoczyły siły uczestnicząc wspólnie w trzech spotkaniach warsztatowych.

pgePGE Dystrybucja uruchomiła stronę internetową, na której na bieżąco są umieszczane informacje o planowanych wyłączeniach prądu. Aktualizacja tych informacji następuje co tydzień – w każdy wtorek.

Zobacz stronę z informacjami o przerwach w dostawie prądu

 

Można także zarejestrować się do newslettera z automatycznymi informacjami o wyłączeniach. Zamówienia newslettera można składać na stronie:

Zamów newsletter dla konkretnej lokalizacji

Czytaj więcej...W piątek 7 grudnia w sali narad niżańskiego Urzędu Gminy i Miasta odbyło się spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Jak bowiem wiadomo wspólne, skoordynowane działania, odpowiednia wymiana informacji, skuteczna łączność w znaczący sposób przyczyniają się do minimalizowania niekorzystnych efektów zimy, a tym samym do zwiększenia bezpieczeństwa ludzi.