ico info80

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...W Urzędzie Gminy i Miasta Nisko 30 lipca doszło do podpisania umowy na przebudowę budynku byłego biurowca Zakładów Drzewnych w Nisku. Podpisy na stosownych dokumentach złożyli burmistrz Waldemar Ślusarczyk, skarbnik Maria Nabrzeska oraz wykonawca Irena Hetel z firmy „UNI-BUD”.

Przebudowa oraz adaptacja obiektu po byłych Zakładach Drzewnych pod potrzeby ŚDS w Nisku realizowane będą w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie gminy i miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno – funkcjonalnej”. Gmina Nisko na to zadanie otrzymała dofinansowanie z RPO WP na lata 2014-2020.

ico karta duzej rodzinyKarta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom, w tym zastępczym, którzy wychowują lub w przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci.

Jak ją otrzymać?

Karta Dużej Rodziny wydawana jest na wniosek. Jedna osoba może złożyć wniosek o Karty dla całej rodziny. Ten, który go składa w imieniu rodziny, musi wpisać w formularzu dane rodziców, ewentualnie małżonka rodzica oraz dzieci. Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom, w tym zastępczym, którzy wychowują lub w przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci.

Co ważne – wniosek o wydanie Karty Dużej może wypełnić każdy pełnoletni jej członek. O KDR dla rodziców, których dzieci są już dorosłe, mogą wnioskować także dzieci.

Karta może być plastikowa i elektroniczna w formie wygodnej aplikacji mKDR. Warto wnioskować o obie jej formy. Można to zrobić za pośrednictwem strony empatia.mpips.gov.pl lub w gminie, w miejscu zamieszkania członka, lub członków rodziny.

 

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

  • w przypadku rodzica należy dołączyć zaświadczenie, że miał lub ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci oraz że nie jest, lub nie był, pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wzór wniosku oraz wzory oświadczeń można pobrać pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu

 

Jakie korzyści daje Karta Dużej Rodziny?

  • zniżki na przejazdy kolejowe dla rodziców i małżonków rodziców – 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne;
  • 50% ulgi opłaty za paszport – dla rodziców i małżonków rodziców;
  • 75% ulgi opłaty za paszport – dla dzieci;
  • bezpłatny wstęp do parków narodowych.

Kartę Dużej Rodziny honoruje ok. 5 tysięcy Partnerów w ok. 22 tysiącach punktów.

Wyszukiwarka Partnerów Karty Dużej Rodziny (mapa i wykaz) znajduje się pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

 

Czytaj więcej...Poruszanie się po świecie dorosłych to skomplikowana sprawa. Wszędzie jakieś kolorowe znaki, zakazy, nakazy i numery telefonów, które trzeba zapamiętać. Jak sobie z tym wszystkim poradzić i poukładać sobie w głowie? Podobny problem miała mała biedronka, główna bohaterka bajki „To największe jest szaleństwo nie znać słowa bezpieczeństwo”.