Nazwa projektu: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ( po powodziowe).

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Nazwa zadania : Remont drogi gminnej nr 102568R ul. Torowa w Nisku.

Całkowity koszt zadania 586 644,58 zł

Kwota dofinansowania 500 000,00 zł

Czas realizacji - czerwiec 2013 - sierpień 2013r.

 

Nazwa projektu : Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Nazwa zadania: Remont drogi gminnej nr 102505R, ul. Sadowa i nr 102511R ul. Mostowa

w Nisku.

Całkowity koszt zadania: 438 175,34 zł

 Kwota dofinansowania: 340 000,00 zł

 Czas realizacji – kwiecień 2014 – sierpień 2014r.

 

Nazwa projektu: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Nazwa zadania: Remont drogi gminnej ul. Kochanowskiego nr 102598R, ul. Dąbrowskiej nr 102600R, ul. Plac Polskiego Sierpnia nr 102599 w Nisku na os. Podwolina.

Całkowity koszt zadania 308 648,64 zł

 Kwota dofinansowania 246 918,00 zł

Czas realizacji – lipiec 2014 – wrzesień 2014r.

 

Nazwa projektu: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Nazwa zadania: Odbudowa drogi gminnej nr 102542 ul. Kilińskiego wraz z odbudową sieci kanalizacji sanitarnej o długości 471 m w Nisku.

 Całkowity koszt zadania 1 209 428,98 zł

Kwota dofinansowania 590 000,00 zł

Czas realizacji - lipiec 2015 – listopad 2015r.

 

Nazwa projektu: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

 Nazwa zadania: Remont drogi gminnej nr 102547R, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z remontem sieci kanalizacji sanitarnej o długości 934 m w Nisku.

Całkowity koszt zadania 1 522 306,36 zł

Kwota dofinansowania 840 000,00 zł

Czas realizacji – sierpień 2015 – listopad 2015r.

 

Nazwa projektu: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Nazwa zadania: Remont drogi gminnej- ul. Podsanie w Nisku.

Całkowity koszt zadania 96 227,14 zł

Kwota dofinansowania 76 981,00 zł

 Czas realizacji- maj 2011 – czerwiec 2011r.

 

Nazwa projektu: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Minister Spraw Wewnętrznych

Nazwa zadania: Remont drogi gminnej – ul. Rondo w Nisku.

Całkowity koszt zadania 63 733,06 zł

 Kwota dofinansowania 50 986,00 zł

 Czas realizacji - maj 2012 – lipiec 2012r.

 

Nazwa projektu: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Minister Spraw Wewnętrznych

Nazwa zadania: Remont drogi gminnej – ul. Dąbrowskiego w Nisku.

Całkowity koszt zadania: 212 048,19 zł

Kwota dofinansowania: 169 638,00 zł

Czas realizacji – maj 2012 – lipiec 2012r.

 

SCHETYNÓWKI NISKO CENTRUM”

 

Nazwa projektu: Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój” w roku 2015.

Nazwa zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wykonanie

remontu dróg gminnych, położonych na terenie Osiedla Centrum w Nisku - ul. Słowackiego, ul. 8-go Marca, ul. 11-go Listopada, ul. Asnyka,

ul. Kwiatkowskiego, ul. Olszyna, ul. Piłsudskiego, ul. Targowa.

Całkowity koszt zadania 1 179 076,77 zł

Kwota dofinansowania 561 004,00 zł

Czas realizacji zadania - czerwiec 2015 – grudzień 2015r.

 

FOGR - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Geodezji i Gospodarki Mieniem.

Nazwa zadania: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach – Zarzecze, Racławice, Nowa Wieś.

Całkowity koszt zadania 160 517,00 zł

Kwota dofinansowania 86 000,00 zł

Czas realizacji zadania 2011- 2012 r.

 

 

Dofinansowania z innych źródeł:

 

Nazwa Projektu : Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012”.

Opis zadania: Boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ZS nr 2 na oś. Tysiąclecia w Nisku.

Umowa Nr 2012/0559/1065/UDOT/ES z dnia 12.11.2012r.

Całkowita wartość 1 106 000,00 zł

Kwota dofinansowania 500 000,00 zł

Umowa Nr- EKL.IV.3032.1.14/12 z dnia 10.04.2012r.

Kwota dofinansowania 333 000,00 zł.

 

Nazwa Projektu: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012”.

Opis zadania: Boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół nr 3 na osiedlu Warchoły w Nisku.

Całkowity koszt: 1 231 200,00 zł

Kwota dofinansowania: 666 000,00 zł

 

Nazwa Projektu: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko- Orlik 2012”.

Opis zadania: Boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Nisku.

 Umowa Nr EK.IV-0724/3/16/09 z dnia 12.05.2009r.

Umowa Nr 2253/1840/ORL/KR/09 z dnia 12.11.2009r.

Całkowity koszt: 1 121 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 666 000,00 zł.

 

Nazwa Projektu: Przebudowa i Remont Obiektu Sportowego w ramach programu-Rozwój Inwestycji Sportowych – Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Opis zadania: Przebudowa stadionu sportowego w Nisku Oś. Podwolina.

Czas realizacji: 2014 rok.

Całkowita wartość zadania: 497 505,71 zł

 Kwota dofinansowania: 150 000,00 zł.

 

Nazwa Projektu: Modernizacja istniejących boisk sportowych w msc. Racławice w ramach programu – Bezpieczne Boiska Podkarpacia.

Opis zadania: montaż trybuny widowiskowej, zakup bramek do boiska piłki nożnej, siatki ogrodzeniowej, montaż bramy wjazdowej, wykonania chodnika z kostki brukowej, wykonanie boiska do piłki siatkowej.

Całkowity koszt zadania: 38 545,40 zł

Kwota dofinansowania: 18 000,00 zł.

 

Nazwa Projektu: Resortowy program rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch 2011” - edycja 2.

Opis zadania: Adaptacja pomieszczeń budynku Żłobka w Nisku wraz z pracami wykończeniowymi i wyposażeniem w celu zapewnienia dodatkowych 10-ciu miejsc dla dzieci grupy niemowlęcej.

Całkowity koszt: 95 397,12 zł

Kwota dofinansowania: 47 698,56 zł.

 

Nazwa Projektu: Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ Maluch” - edycja 2014 (Moduł 2).

Opis zadania: remonty gabinetu pielęgniarskiego, szatni, kuchni i pomieszczeń gospodarczych, zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci.

Całkowity koszt: 71 096,72 zł

Kwota dofinansowania: 46 774,00 zł.

 

Nazwa Projektu: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

Opis zadania: Rozwiązanie układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych- ulic: Kościuszki, Słowackiego, Leśna, Błonie, Ogrodowa w Sołectwie Zarzecze, Gmina Nisko.

Czas realizacji - 2014 rok

Całkowity koszt: 1 819 162,00 zł

Kwota dofinansowania: 909 399,00 zł

 

Nazwa Projektu: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011.

Opis zadania: Rozwiązanie układu komunikacyjnego na Osiedlu Tysiąclecia w Nisku, z poprawą infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę publicznych dróg gminnych- ul. Podoficerska i Przemysłowa.

Umowa Nr PDL- 10/G z dnia 12.05.2010r.

Całkowity koszt: 1 481 271,53 zł

Kwota dofinansowania: 740 900,00 zł.

 

Nazwa Projektu: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój.

Opis zadania: Skomunikowanie części Sołectwa Zarzecze poprzez remont i przebudowę dróg gminnych – ulic: Kopernika, 22Lipca, Piaskowa, Wiśniowa i Tysiąclecia.

Umowa Nr PDL-42/G/2013 z dnia 27.06.2013r.

Całkowity koszt: 562 049,76 zł

Kwota dofinansowania: 280 968,00 zł.