zbiornik podwolinaGmina i Miasto Nisko uzyskała dofinansowanie z RPO WP 2013- 2020 na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy i Miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej”, obejmującego dwa zadania.

Zad. 1. Zagospodarowanie zbiornika małej retencji i nadanie mu nowych funkcji

W ramach projektu przewiduje się: zorganizowanie kąpieliska, wybudowanie mola przy kąpielisku, budowę budynku gastronomiczno-handlowego, budynku sanitariatów i przebieralni oraz budowę budynku wypożyczalni sprzętu wodnego. Projekt obejmuje również:

  • budowę parkingów z drogami dojazdowymi, budowę chodników i placów, mostu na wyspę, pomostów, kładek, wieży widokowej na wyspie i kolejki tyrolskiej;
  • utworzenie stref aktywności rekreacyjno-sportowej obejmujących budowę: boiska do koszykówki i siatkówki plażowej, parku linowego dla dzieci i dorosłych, ścianek wspinaczkowych, zespołu torów rowerowych, placu zabaw i siłowni terenowej;
  • budowę elementów małej architektury jak: ławki, kosze, altany grillowe, altany widokowe, przebieralnie ślimakowe i stojaki rowerowe;
  • budowę oświetlenia terenu i monitoringu.

Zad. 2. Przebudowa budynku byłego biurowca Zakładów Drzewnych w Nisku – z przeznaczeniem na działanie Ośrodka Wsparcia Dziennego w Nisku, Asysty Rodzinnej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.

Dnia 21 listopada 2019 r., rozpoczęła się realizacja zadania: Zagospodarowanie zbiornika małej retencji i nadanie mu nowych funkcji, przekazaniem placu budowy, która potrwa do końca listopada 2020roku.

Szczegóły zagospodarowania przedstawione są na załączonej mapie poglądowej.

 

pdfZobacz dokument (26 MB)