PRACE NAD ZAGOSPODAROWANIEM ZBIORNIKA MAŁEJ RETENCJI W PODWOLINIE SĄ W TOKU

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie gminy i miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno – funkcjonalnej”. W jego ramach zbiornik retencyjny w Podwolinie zmieni się nie do poznania.

W połowie maja Wykonawca rozpoczął prace na wyspie, gdzie została już wylana płyta betonowa pod wieżę widokową z kolejką tyrolską. Ponadto wybudowane zostały parkingi wraz z drogami dojazdowymi, ścieżki rowerowe, budynki sanitariatów i przebieralni oraz gastronomiczny. Gotowy jest także budynek wypożyczalni sprzętu wodnego. Pojawiło się kilka drewnianych kładek i pomostów.

Prace mają potrwać do końca listopada 2020 roku.

prace zbiornik podwolina maj 2020 1prace zbiornik podwolina maj 2020 2prace zbiornik podwolina maj 2020 3prace zbiornik podwolina maj 2020 4prace zbiornik podwolina maj 2020 5prace zbiornik podwolina maj 2020 6prace zbiornik podwolina maj 2020 7prace zbiornik podwolina maj 2020 8prace zbiornik podwolina maj 2020 9prace zbiornik podwolina maj 2020 10prace zbiornik podwolina maj 2020 11prace zbiornik podwolina maj 2020 12prace zbiornik podwolina maj 2020 13prace zbiornik podwolina maj 2020 14prace zbiornik podwolina maj 2020 15

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISANIE UMOWY NA ZAGOSPODAROWANIE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W PODWOLINIE

W Urzędzie Gminy i Miasta Nisko 19 listopada 2019 roku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na realizację ogromnego zadania jakim jest zagospodarowanie zbiornika retencyjnego w Podwolinie. Kilkunastomilionowa inwestycja wykonywana jest w ramach projektu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie gminy i miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno – funkcjonalnej”.

W podpisaniu umowy uczestniczyli Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Maria Nabrzeska Skarbnik Gminy i Miasta Nisko oraz Krzysztof Koc Przedstawiciel Wykonawcy – Firmy ZRB KOREM Kazimierz Koc Spółka Jawna z Jeżowego.

Realizacja zadania pn. „Zagospodarowanie zbiornika Małej Retencji na potrzeby społeczne i turystyczne to koszt w wysokości 11 660 000 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 5 415 955 zł z RPO WP na lata 2014-2020.

W ramach projektu przewidywane jest wykonanie kąpieliska (wieża ratownika, boje, łódki ratownika) oraz wybudowanie mola przy kąpielisku, budowę budynku gastronomiczno-handlowego na potrzeby działania spółdzielni socjalnej, budowę budynku sanitariatów i przebieralni, budowę budynku wypożyczalni sprzętu wodnego, parkingów wraz z drogami dojazdowymi (176 miejsc postojowych w tym 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych), budowę chodników i placów, budowę mostu na wyspę, pomostów, kładek, wieży widokowej na wyspie i kolejki tyrolskiej. Zostanie ponadto utworzona strefa aktywności rekreacyjno-sportowej obejmująca boiska do gier zespołowych takich jak koszykówka i siatka plażowa, park linowy dla dzieci, park linowy dla dorosłych, ścianki wspinaczkowe, plac zabaw, zespół torów rowerowych. Realizowany będzie cały zakres dotyczący elementów małej architektury czyli ławki, kosze, altany grillowe i widokowe, przebieralnie ślimakowe, stojaki rowerowe.

podpisanie umowy zbiornik 1podpisanie umowy zbiornik 2podpisanie umowy zbiornik 3podpisanie umowy zbiornik 4podpisanie umowy zbiornik 5