REALIZACJA INWESTYCJI – PRZEBUDOWA BUDYNKU BYŁEGO BIUROWCA ZAKŁADÓW DRZEWNYCH NA POTRZEBY ŚDS W NISKU

Trwają intensywne prace przy przebudowie budynku byłego biurowca Zakładów Drzewnych. Obiekt jest przystosowywany na potrzeby podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku.

Realizacją przedsięwzięcia zajmuje się Zakład Remontowo-Budowlany „UNI-BUD” Irena Hetel z Niska. Wykonawca zaadaptował już strych i piętro. Zamontowano windę i podnośnik przyschodowy. Odnowiona została klatka schodowa oraz kotłownia. Wiele pomieszczeń i część sanitariatów już zostało wyremontowanych. Na zewnątrz obiekt zyskał ocieplenie, nową elewację, nowe okna, drzwi i pokrycie dachowe. Budynek ogrodzono.

Ogólnie projekt obejmuje przebudowę, rozbudowę i remont budynku byłych Zakładów Drzewnych o projektowanej powierzchni zabudowy 436,05 m2, kubaturze 4731,00 m3 i powierzchni użytkowej 952,81 m2.

Zadanie dotyczące przebudowy budynku byłego biurowca Zakładów Drzewnych będzie kosztować blisko 3 miliony złotych. Kwota zawiera dofinansowanie w wysokości 2 160 794 zł.

Ostateczny termin wykonania projektu upływa 31 lipca 2020 roku.

zakady drzewne przebudowa 1zakady drzewne przebudowa 2zakady drzewne przebudowa 3zakady drzewne przebudowa 4zakady drzewne przebudowa 5zakady drzewne przebudowa 6zakady drzewne przebudowa 7zakady drzewne przebudowa 8zakady drzewne przebudowa 9zakady drzewne przebudowa 10zakady drzewne przebudowa 11zakady drzewne przebudowa 12zakady drzewne przebudowa 13zakady drzewne przebudowa 14zakady drzewne przebudowa 15zakady drzewne przebudowa 16zakady drzewne przebudowa 17zakady drzewne przebudowa 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODISANIE UMOWY NA ZADANIE POD NAZWĄ „REWITALIZACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH NA TERENIE GMINY I MIASTA NISKO W OBSZARZE DEGRADACJI SPOŁECZNEJ, TECHNICZNEJ, GOSPODARCZEJ I PRZESTRZENNO – FUNKCJONALNEJ” – PRZEBUDOWA BUDYNKU BYŁEGO BIUROWCA ZAKŁADÓW DRZEWNYCH NA POTRZEBY ŚDS W NISKU

W Urzędzie Gminy i Miasta Nisko 30 lipca 2019 roku doszło do podpisania umowy na przebudowę budynku byłego biurowca Zakładów Drzewnych w Nisku. Podpisy na stosownych dokumentach złożyli burmistrz Waldemar Ślusarczyk, skarbnik Maria Nabrzeska oraz wykonawca Irena Hetel z firmy „UNI-BUD”.

Przebudowa oraz adaptacja obiektu po byłych Zakładach Drzewnych pod potrzeby ŚDS w Nisku realizowane są w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie gminy i miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno – funkcjonalnej”. Gmina Nisko na to zadanie otrzymała dofinansowanie z RPO WP na lata 2014-2020.

Zakres działań w tym projekcie obejmuje odnowienie, odrestaurowanie i nadanie nowej funkcji społecznej budynku byłych Zakładów Drzewnych w Nisku z przeznaczeniem na działanie Ośrodka Wsparcia Dziennego w Nisku, Asysty Rodzinnej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Prace prowadzą do uruchomienia w przedmiotowym budynku byłych Zakładów Drzewnych Centrum Wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji i terenu gminy i miasta Nisko, który składa się ze Środowiskowego Domu Samopomocy, Placówki Wsparcia Dziennego i Asysty Rodzinnej.

W Centrum Wsparcia na parterze będzie funkcjonował Środowiskowy Dom Samopomocy dla 30 uczestników – osób niepełnosprawnych. W ramach projektu powstanie: sala ogólna – świetlica umożliwiająca spotkania uczestników i ich rodzin; pomieszczenia dla działalności wspierającej aktywizację i rehabilitację (pracownia terapii zajęciowej, sala do prowadzenia treningów); pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego, logopedycznego; wydzielone pomieszczenie kuchenne z niezbędnymi urządzeniami i sprzętem gospodarstwa domowego, pełniące funkcję pracowni kulinarnej; jadalnia mogąca ponadto pełnić funkcję klubu lub sali aktywizacji i terapii zajęciowej lub pomieszczenia do terapii ruchowej; zaplecze sanitarne, szatnia dla uczestników; pomieszczenie na sprzęt rekreacyjno – sportowy dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Na piętrze budynku będzie funkcjonowała Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica Środowiskowo – Profilaktyczna dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. W ramach projektu na potrzeby uczestników powstaną: dwa pomieszczenia świetlicowe około 50 m2 każde, jadalnia, toalety, pokój wsparcia terapeutycznego z psychologiem oraz pomieszczenie do gier i zabaw.

Dodatkowo w Centrum Wsparcia funkcjonować będzie Zespół Asysty Rodzinnej. W związku z tym zostanie wydzielony pokój bezpośredniej pracy z rodzicami i dziećmi oraz sala na potrzeby organizowania spotkań. Poddasze budynku będzie wyremontowane i przeznaczone dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowo – Profilaktycznej i rodzin potrzebujących integracji, osób niepełnosprawnych jako miejsce gier i zabaw. Teren wokół budynku będzie tak urządzony, aby stanowił miejsce rekreacji i wypoczynku dla uczestników Centrum Wsparcia.

zakady drzewne umowa 1zakady drzewne umowa 2zakady drzewne umowa 3zakady drzewne umowa 4zakady drzewne umowa 5zakady drzewne umowa 6zakady drzewne umowa 7zakady drzewne umowa 8