ODBIÓR KOŃCOWY BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ I DWUODDZIAŁOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY PSP NR 1 W NISKU

Sala gimnastyczna wraz z dwuoddziałowym przedszkolem została oficjalnie odebrana przez komisję inwestorską. W przekazaniu gotowego obiektu uczestniczyli Zbigniew Kotuła Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Beata Żak Dyrektor PSP nr 1 w Nisku, Stanisława Szymonik Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego w UGiM Nisko, Paweł Mateja Zastępca Kierownika Rozwoju Gospodarczego oraz Krzysztof Koc współwłaściciel firmy ZRB KOREM z Jeżowego, która była wykonawcą zadania.

sala gimnastyczna odbir 2sala gimnastyczna odbir 3sala gimnastyczna odbir 4sala gimnastyczna odbir 5

 

 

 

 

 REALIZACJA BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ I DWUODDZIAŁOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY PSP NR 1 W NISKU

W trakcie odbioru inwestorskiego jest zadanie pn. „Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem i dwuoddziałowym przedszkolem przy PSP nr 1 w Nisku”.

Obiekt jest już praktycznie gotowy. Na inwestycję składa się sala gimnastyczna wraz z szatniami, łazienkami i prysznicami dla chłopców i dziewcząt, magazynem sprzętu gimnastycznego, dwoma pokojami trenerów, wc dla niepełnosprawnych. Ponadto wybudowane zostało dwuoddziałowe przedszkole z szatniami, sanitariatami, pomieszczeniami magazynowymi, pokojem socjalnym, zmywalnią, zmywalnią wózków i pomieszczeniem porządkowym. Całość została wyposażona w niezbędny sprzęt i meble.

Sala gimnastyczna wraz z zapleczem i łącznikiem oraz dwuoddziałowe przedszkole to obiekt o powierzchni użytkowej 1897 m². Łączny koszt inwestycji to 6 825 000 zł.

sala gimnastyczna psp 1 1sala gimnastyczna psp 1 2sala gimnastyczna psp 1 3sala gimnastyczna psp 1 4sala gimnastyczna psp 1 5sala gimnastyczna psp 1 6sala gimnastyczna psp 1 7sala gimnastyczna psp 1 8sala gimnastyczna psp 1 9sala gimnastyczna psp 1 10sala gimnastyczna psp 1 11sala gimnastyczna psp 1 12sala gimnastyczna psp 1 13sala gimnastyczna psp 1 14sala gimnastyczna psp 1 15sala gimnastyczna psp 1 16sala gimnastyczna psp 1 17sala gimnastyczna psp 1 18sala gimnastyczna psp 1 19sala gimnastyczna psp 1 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO W BUDOWANĄ SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE PRZY PSP NR 1 W NISKU

Wmurowanie kamienia węgielnego w fundamenty budowanej sali gimnastycznej i przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nisku odbyło się 30 kwietnia 2019 roku. Oprócz tego zebrani goście złożyli swe podpisy na akcie erekcyjnym.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Zbigniew Kotuła Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Marcin Folta Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku, Julian Ozimek były Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Teresa Sułkowska była Wiceburmistrz Gminy i Miasta Nisko, Beata Żak Dyrektor PSP nr 1 w Nisku, wykonawca inwestycji Krzysztof Koc współwłaściciel firmy ZRB KOREM z Jeżowego, Radni Rady Miejskiej w Nisku Andrzej Sądej i Bogusław Lechociński, Amanda Siudy Kierownik Referatu Promocji, Spraw Społecznych, Działalności Gospodarczej i Sportu w UGiM Nisko, Stanisława Szymonik Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego w UGIM Nisko, Paweł Mateja Zastępca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego w UGiM Nisko.

Budowany obiekt wraz z kamieniem węgielnym został poświęcony, a zgromadzeni goście tuż po odczytaniu aktu erekcyjnego wrzucili symboliczną kielnię cementu w otwór, gdzie umieszczono kamień.

kamie sala gimnastyczna psp 1 2kamie sala gimnastyczna psp 1 3kamie sala gimnastyczna psp 1 4kamie sala gimnastyczna psp 1 5kamie sala gimnastyczna psp 1 6

 

 

 

 

PODISANIE UMOWY NA BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ I PRZEDSZKOLA PRZY PSP NR 1 W NISKU

Podpisanie umowy z wykonawcą budowy nowoczesnej sali gimnastycznej, łącznika i przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nisku miało miejsce 19 października 2018 roku na terenie placówki oświatowej. Oprócz tego zebrani goście dokonali symbolicznego rozpoczęcia budowy.

Umowę na zadanie pn. „Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem i dwuoddziałowym przedszkolem przy PSP nr 1 w Nisku” podpisali wspólnie Julian Ozimek Burmistrz Gminy i Miasta Nisko oraz wykonawca Krzysztof Koc współwłaściciel firmy ZRB KOREM z Jeżowego. Ponadto w uroczystości uczestniczyli m.in. Teresa Sułkowska Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Waldemar Ślusarczyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku, Tomasz Oleksak Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nisku, Radni Rady Miejskiej w Nisku Józef Graniczny i Marcin Folta oraz Beata Żak Dyrektor PSP nr 1 w Nisku i Paweł Mateja Zastępca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego w UGiM Nisko.

umowa sala gimnastyczna psp 1 1umowa sala gimnastyczna psp 1 2umowa sala gimnastyczna psp 1 3umowa sala gimnastyczna psp 1 4umowa sala gimnastyczna psp 1 5