education 4520228 1280Kolejnych 25 miejsc przedszkolnych zostanie utworzonych w Gminie i Mieście Nisko, a konkretnie w Przedszkolu nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 na osiedlu 1000-lecia. Środki na ten cel zostały pozyskane z RPO WP na lata 2014-2020 w ramach wniosku pn. „Akademia Krasnoludków przy ZS-P Nr 2 w Nisku”.

Dzięki realizacji projektu zwiększy się ilość miejsc przedszkolnych dla dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 5 lat na terenie gminy. Zaadaptowane zostaną na to istniejące w szkole pomieszczenia. W ramach projektu przewiduje się wykonanie schodów, łazienki przeznaczonej dla przedszkolaków, zakup niezbędnego wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek. Projekt przewiduje również utworzenie nowego bloku żywieniowego w ZS-P Nr 2 w Nisku, który działał będzie również na potrzeby uruchamianego nowego oddziału przedszkolnego. Na potrzeby projektu przewiduje się zatrudnienie i utrzymanie do końca sierpnia 2020 dwóch nauczycieli przedszkolnych oraz konserwatora.

Całkowita wartość zadania to 308 141 zł, w tym dofinansowanie 274 647 zł.