Kolejny fragment kanalizacji sanitarnej zostanie wybudowany w Gminie i Mieście Nisko. Tym razem chodzi o ponad 5-kilometrowy odcinek w miejscowości Nowosielec.

Umowa na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowosielec, gm. Nisko- IV etap” została podpisana 1 lipca 2020 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko. Podpisy na stosownych dokumentach złożyli Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko oraz Józef Lis przedstawiciel Wykonawcy. W podpisaniu umowy uczestniczyli ponadto Zbigniew Kotuła Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko oraz Stanisława Szymonik Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego w UGiM Nisko.

Zakres inwestycji obejmie wykonanie sieci sanitarnej o długości 5 793 m. Kanalizacja będzie wykonana w układzie grawitacyjno-tłocznym. Powstanie kilka przepompowni ścieków wraz z ogrodzeniem oraz rurociągi grawitacyjne i tłoczne z uzbrojeniem. Planowane są trzy kompletne zlewnie na trzech obiektach.

Wykonawcą zadania jest firma Józef Lis USŁUGOWY ZAKŁAD WOD-KAN-GAZ z Gorliczyna w gminie Przeworsk.

Wartość całego zadania to 2 300 000 zł brutto. Budowa kanalizacji potrwa do 10 listopada bieżącego roku. Dzięki realizacji inwestycji do sieci kanalizacyjnej przyłączonych zostanie kolejnych kilkadziesiąt nieruchomości.

 

umowa kanalizacja nowowsielec 1umowa kanalizacja nowowsielec 2umowa kanalizacja nowowsielec 3umowa kanalizacja nowowsielec 4umowa kanalizacja nowowsielec 5