zurawia i raclawice 2Kolejne dwie drogi po modernizacji zostały oddane do użytku Mieszkańców naszej Gminy. Mowa o ulicach: Żurawiej w Nisku oraz ulicy położonej na dz. nr ewid. 463, 531/5 w Racławicach.

Remont objął odcinki o długościach 220 m w Racławicach oraz 658,5 m w Nisku na Żurawiej. Na obydwu ulicach została wykonana nowa, asfaltowa nawierzchnia oraz pobocza. Na ulicy Żurawiej dodatkowo powstał kilkunastometrowy odcinek chodnika oraz wybudowano zjazdy do istniejących posesji.

Zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Żurawia w Nisku i drogi położonej na dz. nr ewid. 463, 531/5 w Racławicach” łącznie kosztowało 480 796 zł. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o. o. ze Staszowa.

zurawia i raclawice 1zurawia i raclawice 3zurawia i raclawice 4