fogr wolina 2Kolejna droga dojazdowa do gruntów rolnych powstała w Gminie i Mieście Nisko, a konkretnie w sołectwie Wolina. Inwestycja wykonana została dzięki dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Do tej pory dojazd do pól w tej części gminy był nieco utrudniony ze względu na uszkodzenia drogi. Droga gminna położona na działce o numerze 1022/3 w Wolinie posiadała nawierzchnię częściowo z tłucznia i częściowo gruntową. Nie miała też prawidłowego odwodnienia, stąd po opadach deszczu jej stan nie był zadowalający.

Zadanie pod nazwą „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wolina na dz. o nr ewid. 1022/3” realizowało przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o. o. z Rudnej Małej koło Rzeszowa. W jego zakresie wykonano utwardzenie powierzchniowe nawierzchni oraz pobocza z kruszywa. Odcinek o długości 145 m pokryto nawierzchnią asfaltową, poprawiono również odwodnienie. Inwestycja została wykonana za kwotę 56 581 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego to 22 480 zł.

fogr wolina 1fogr wolina 3fogr wolina 4