ulica willowa odbior 1Zakończyły się prace przy budowie ulicy Willowej w Nisku. Nowa, asfaltowa droga powstała od podstaw a jej oficjalny odbiór miał miejsce 4 grudnia.

Realizacja inwestycji pn. „Budowa ulic gminnych dojazdowych 4kdd, 5kdd i 6kdd położonych na obszarze osiedla Malce III w Nisku - etap I - ul. Willowa w Nisku” zdecydowanie przyczyni się do podniesienia komfortu zmotoryzowanych mieszkańców osiedla. Zadanie objęło swym zakresem m.in. usunięcie warstwy pierwotnej czyli tzw. humusu, regulację studzienek, korytowanie oraz wykonanie podbudowy betonowej i z kruszyw łamanych. Powstały place manewrowe z płyt ażurowych, pobocza, zjazdy do posesji z kostki oraz nawierzchnia asfaltowa na drodze.

W oficjalnym odbiorze ulicy uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, przedstawiciele Wykonawcy, Miejskiego Zakładu Komunalnego oraz Zarządu Dróg Powiatowych.

Łącznia długość wybudowanej ulicy Willowej wynosi 503 m. Wartość zadania to 729 032 zł. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o. z Rudnej Małej.

ulica willowa odbior 2ulica willowa odbior 3ulica willowa odbior 4ulica willowa odbior 5ulica willowa odbior 6ulica willowa odbior 7