fogr 6Trzy nowe drogi dojazdowe do gruntów rolnych powstały w Gminie i Mieście Nisko w ostatnim czasie. Inwestycje otrzymały dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Dojazd do niektórych pól i działek był jeszcze do niedawna utrudniony ze względu na uszkodzenia dróg, czy ich gruntową nawierzchnię. Dzięki własnym środkom z budżetu gminy oraz dofinansowaniu z tzw. FOGR-ów w kilku miejscach udało się problem rozwiązać.

Nawierzchnia asfaltowa została położona m.in. na 72-metrowym odcinku w Podwolinie w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nisko na dz. o nr ewid. 5140/271, 5140/270, 5333”. Wykonawcą inwestycji była firma Paweł Lach z Szyperek, a jej wartość to 79 764 zł.

Inna droga gminna, która została wyremontowana posiadała nawierzchnię częściowo z tłucznia i częściowo gruntową. Nie miała też prawidłowego odwodnienia, stąd po opadach deszczu jej stan nie był zadowalający. Zadanie pod nazwą „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wolina i Nisko” realizowało przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o. o. z Rudnej Małej koło Rzeszowa. W jego zakresie wykonano utwardzenie powierzchniowe nawierzchni oraz pobocza z kruszywa. Odcinek o długości 338 m pokryto nawierzchnią asfaltową, poprawiono również odwodnienie. Inwestycja została wykonana za kwotę 130 494 zł.

Ostatnim zadaniem była budowa drogi za Parkiem Miejskim w Nisku. Inwestycja pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nisko na dz. o nr ewid. 1032/62” kosztowała 93 633 zł. Tu również odcinek o długości 250 m został pokryty asfaltem. Wykonawcą była firma Paweł Lach z Szyperek.

Na wszystkie trzy zadania Gmina Nisko otrzymała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 122 000 zł.

fogr 1fogr 2fogr 3fogr 4fogr 5fogr 7fogr 8