sala gimnastycznaGmina Nisko otrzymała środki z budżetu państwa z programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020”. Dofinansowanie przeznaczone jest na zadanie pn. „Budowa hali sportowej przy PSP nr 1 w Nisku oraz budowa elementów lekkoatletycznych przy PSP nr 3 i ZS-P nr 2 w Nisku.”

Celem przedsięwzięcia jest rozwój kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy, w tym poprawa warunków infrastrukturalnych oraz stworzenie możliwości korzystania z obiektów sportowych przez osoby niepełnosprawne.

– Długo oczekiwaliśmy na to wsparcie zewnętrzne. I w sumie już po zakończeniu większej części inwestycji to dofinansowanie jest. Muszę tu powiedzieć, że zarówno mój poprzednik, pan burmistrz Julian Ozimek, jak i ja staraliśmy się wspólnie o te środki bodajże trzy razy. Trzeci wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Bardzo się cieszę, bo dodatkowo otrzymaliśmy również wsparcie na budowę elementów lekkoatletycznych przy niektórych naszych szkołach – informuje Waldemar Ślusarczyk burmistrz Gminy i Miasta Nisko.

Na całą inwestycję składa się 3 zadania. Pierwsze z nich zostało już zrealizowane i jest to sala gimnastyczna przy PSP nr 1 w Nisku wraz z szatniami, łazienkami i prysznicami dla chłopców oraz dziewcząt, magazynem sprzętu gimnastycznego, dwoma pokojami trenerów, wc dla niepełnosprawnych. Ponadto wybudowane zostało dwuoddziałowe przedszkole z szatniami, sanitariatami, pomieszczeniami magazynowymi, pokojem socjalnym, zmywalnią, zmywalnią wózków i pomieszczeniem porządkowym. Całość została wyposażona w niezbędny sprzęt i meble.

Z kolei dwa pozostałe zadania, których wykonanie planowane jest w 2021 roku, obejmują budowę elementów lekkoatletycznych przy PSP nr 3 w Nisku i przy ZS-P nr 2 w Nisku, a więc bieżni do skoku w dal, bieżni lekkoatletycznej oraz rzutni do pchnięcia kulą.

Całkowita wartość wszystkich zadań to 6 154 454 zł. Dofinansowanie opiewa na kwotę 1 183 300 zł. Środki zostały przyznane dzięki wstawiennictwu Wiceministra Sprawiedliwości Marcina Warchoła, Posła Ziemi Niżańskiej.