OLYMPUS DIGITAL CAMERA         W budynku po byłym Gimnazjum nr 1 w Nisku już niebawem utworzony zostanie Dom Dziennego Pobytu Seniora, a pomieszczenia na parterze będą przeznaczone pod Ośrodek Pomocy Społecznej. Gmina właśnie otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości 4 milionów złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Realizacja projektu ruszy lada dzień, a jego przedmiotem jest przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku po gimnazjum przy ul. Szopena w Nisku. Obiekt otrzyma nowe funkcje. Zostanie w nim utworzony Dzienny Dom Seniora dla osób starszych, niesamodzielnych. W budynku swoje miejsce znajdzie także Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób wykluczonych społecznie i ubogich.

– To bardzo ważna inwestycja. Musimy stanąć na wysokości zadania żeby tych ludzi, którzy swoje życie przeżyli tu w Nisku, docenić, a za ich pracę na rzecz miasta i jego mieszkańców jakoś wynagrodzić. Chcemy im umilić w ten sposób kolejne dni, które mam nadzieję będą również twórcze dla Niska, bo chcemy czerpać z bogatego doświadczenia niżańskich Seniorów i podejmować dla całej gminy trafne decyzje – mówi Waldemar Ślusarczyk, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko.

Zakres prac przy adaptacji budynku obejmie przebudowę instalacji wewnętrznych, termomodernizację obiektu z budową instalacji fotowoltaicznej oraz wdrożenie standardów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Koszt całego zadania to 4 miliony złotych, w tym dofinansowanie, które wyniesie również 4 miliony złotych. Uzyskana kwota jest niebagatelna i praktycznie umożliwi pokrycie całości wydatków na tę inwestycję.

Otrzymanie tak znacznej sumy nie byłoby możliwe bez pomocy wielu zaangażowanych w rozwój Niska osób. W pierwszej kolejności podziękowania należą się Rządowi RP za stworzenie możliwości pozyskania środków w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych oraz w szczególności Ministrowi Sprawiedliwości Marcinowi Warchołowi, który bardzo mocno zaangażowany był w projekt stworzenia Domu Dziennego Pobytu dla niżańskich Seniorów. Podziękowania należą się także wielu innym przychylnym Nisku samorządowcom i politykom.

Nowa placówka dla Seniorów może ruszyć już jesienią tego roku.