umowa gimnazjum 1Budynek po byłym gimnazjum przy ulicy Chopina w Nisku już niebawem zostanie kompleksowo zmodyfikowany. Obiekt nie tylko będzie wyremontowany i ocieplony, ale całkowicie zmieni się jego przeznaczenie.

We wtorek 8 czerwca w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko doszło do podpisania umowy na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku byłego gimnazjum w Nisku na potrzeby nadania mu nowych funkcji: Dziennego Domu Pobytu, Ośrodka Pomocy Społecznej i Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej”. Stosowne podpisy na dokumentach złożyli Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Maria Nabrzeska Skarbnik Gminy oraz Roman Głowala właściciel Przedsiębiorstwa Usługowo Budowlanego z Biłgoraja, który jest wykonawcą zadania.

umowa gimnazjum 2Inwestycja przewiduje dostosowanie parteru i I piętra budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. II piętro zostanie przeznaczone na Dzienny Dom Pobytu. Z kolei mniejsze skrzydło obiektu stanie się siedzibą Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej. W dawnej szkole zostaną wymienione wszystkie instalacje, a więc wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, elektryczna, internetowa i telefoniczna. Obiekt zostanie poddany generalnej termomodernizacji. Powstanie parking oraz elektrownia fotowoltaiczna o mocy 50 kW. Ponadto zainstalowane zostaną dwie windy osobowe, a całość zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wartość zadania wynikająca z podpisanej umowy to 4 749 950 zł. Gmina na realizację przedsięwzięcia otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 000 000 zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych, 150 000 zł z PEFRON oraz 229 270 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 – działanie 8.3. Wkład własny gminy to 370 680 zł.

Termin realizacji zadania upływa w maju 2022 roku.