umowa droga 1W Urzędzie Gminy i Miasta Nisko 8 lipca doszło do zawarcia umowy na budowę drogi gminnej pomiędzy ulicami Reymonta i Głowackiego w Nisku. Podpisy na stosownych dokumentach złożyli Zbigniew Kotuła zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Grzegorz Parobek przedstawiciel Wykonawcy oraz w imieniu Skarbnika Gminy Patryk Pałka Główny Specjalista ds. rozliczeń VAT.

W ramach zadania wybudowany zostanie odcinek drogi o długości blisko 500 m. Wykonane zostaną roboty ziemne, podbudowa, położona zostanie nawierzchnia asfaltowa. Przebudowana zostanie sieć kanalizacyjna i wodociągowa. Wzdłuż drogi zamontowane będzie nowe oświetlenie.

Koszt zadania pn. „Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Reymonta i ul. Głowackiego w Nisku w km 0+000,00 – do km 0+499.75 wraz z budową oświetlenia drogowego” to 1 309 272 zł. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ze Staszowa.

Droga ma być gotowa do 11 listopada 2021 roku.

umowa droga 2umowa droga 3