umowa kostka nowosielec 1W środę 11 sierpnia w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko doszło do podpisania umowy na realizację zadania pn. „Wykonanie utwardzenia terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Nowosielcu”.

Wykonawcą inwestycji jest firma ELBUD z Niska. W podpisaniu umowy uczestniczyli Burmistrz Niska Waldemar Ślusarczyk, Skarbnik Maria Nabrzeska, Wykonawca Józef Kobylarz oraz Radny Rady Miejskiej z Nowosielca Stanisław Jaskot.

Zakres robót obejmuje wykonanie m.in.: rozbiórki istniejących budynków, szamb, ogrodzenia wraz z utylizacją odpadów, utwardzenia nawierzchni kostką brukową betonową i płytami meba. Ponadto wykonane zostaną: ogrodzenie z paneli zgrzewanych oraz ogrodzenie betonowe, izolacja przeciwwilgociowa i cieplna ściany zewnętrznej budynku szkoły od strony chodnika, instalacja elektryczna w zakresie oświetlenia zewnętrznego i zasilanie bramy wjazdowej.

Wartość zadania to 680 156 zł. Termin realizacji upływa w połowie listopada 2021 roku.

 umowa kostka nowosielec 3umowa kostka nowosielec 4