woda1W Gminie Nisko niedawno sfinalizowano prace związane z realizacją drugiego etapu budowy zbiornika retencyjnego na os. Podwolina. To jednak nie koniec całej inwestycji, bo już niebawem ruszą prace przy trzeciej, ostatniej części, polegającej na poszerzeniu akwenu na cele rekreacyjne.

Całe zadanie podzielono na trzy etapy ze względu na jego wielkość. Pierwszy etap budowy zbiornika retencyjnego realizowany w ramach działania „Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi" zakończył się w 2010 roku. Wówczas powstał 5 hektarowy zalew z wyspą o powierzchni 1 hektara na środku, koszt którego wyniósł 4 miliony złotych. Dofinansowanie unijne na tą część inwestycji wyniosło blisko 3,5 miliona złotych. Zbiornik miał 3 metry głębokości i zapełniony został wodą pochodzącą głównie z naturalnych źródeł, stąd jej brunatny kolor. Tuż po zakończeniu prac nad tym etapem zaczęto w Gminie organizować regaty żeglarskie. Odbyły się już trzy edycje tej imprezy, która z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością.

W 2011 roku Gmina dostała kolejne środki z Unii Europejskiej na poszerzenie zalewu jeszcze o 10 hektarów. Prace nad tą częścią zbiornika zrealizowano ostatecznie z końcem ubiegłego roku. W sumie linia brzegowa zalewu ma dziś aż 3 kilometry. Na zbiornik łącznie z dotacjami wydano ponad 10 milionów złotych.

Akwen od dawna był potrzebny mieszkańcom Podwoliny, których posesje często podtapiała woda pochodząca z wiosennych ulew. Odkąd wykopano jezioro problem przestał istnieć. Nowo powstały zbiornik pozwolił na znaczne obniżenie poziomu wód gruntowych, co spowodowało samoistne osuszenie terenu. Zabezpieczenie przed powodzią już poprawiło komfort życia mieszkańców osiedla, a w przyszłości spowoduje większą aktywność inwestycyjną na tych terenach.

Na tym jednak nie koniec. Na początku czerwca ruszą roboty związane z poszerzeniem zbiornika małej retencji o kolejne 2 hektary. Tym razem jednak będzie to kąpielisko dla mieszkańców Niska i okolic, którzy nieraz zgłaszali zapotrzebowanie na zalew rekreacyjny. W tegorocznym budżecie już zarezerwowano na ten cel środki w wysokości blisko 500 tysięcy złotych. Prace prowadzić będzie dotychczasowy wykonawca. Docelowo przy części kąpieliskowej powstanie również zaplecze gastronomiczne oraz wypożyczalnie sprzętu wodnego i sportowego.