„Nisko przyjazne dla mieszkańców, rozwijające gospodarkę, naukę, kulturę i sport, atrakcyjne dla sąsiadów i inwestorów”

INWESTYCJE W GMINIE I MIEŚCIE W LATACH 2007-2010

         W latach 2007 – 2010 zrealizowaliśmy inwestycje mające wpływ na zwiększenie atrakcyjności miasta i gminy Nisko oraz poprawę życia jego mieszańców.

W zakresie uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej:

1. Oddaliśmy do użytku wodociąg:

- w rejonie ulic: Krótkiej, Bema, Kilińskiego do ulicy Żurawiej,

- w msc. Nowa Wieś,

- przy ul. Polnej, Gisgesa i Rzeszowskiej,

- na osiedlu Warchoły, Barce,

- w msc. Wolina,

- w rejonie ulicy Sandomierskiej,

- na osiedlu Grądy – I etap,

- w rejonie ul. Torowej

Wykonano łącznie 45,5 km sieci wodociągowych za kwotę 9 650 000 zł.

2. Wybudowaliśmy sieci kanalizacji sanitarnej:

- na osiedlu Podwalina – V etap,

- w Racławicach – Grądy,

- w msc. Wolina i Nowa Wieś – IV etap,

- w Zarzeczu – III etap,

- w ulicy Dworcowej,

- na osiedlu Warchoły, przy ul. Rzeszowskiej,

- w rejonie ul. Czerwonych Maków i Sopockiej,

- w ul. Paderewskiego,

- na osiedlu Malce – V etap,

- w rejonie ulicy Piaskowej i Rzeszowskiej,

- na osiedlu Barce i Warchoły w rejonie ulicy Głowackiego i Podleśnej

Ogółem wybudowano 16,2 km sieci kanalizacyjnej za kwotę 5 954 546 zł.

3. W trakcie realizacji są następujące inwestycje:

- rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Zarzecze.

         Wartość zadania 3 856 841,34 zł z tego 2 035 997,86 zł to dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi”.

- budowa wodociągu na osiedlu Podwalina – 11,8 km. Wartość zadania 3 738 511,68 zł,

- budowa sieci wodociągowej w Wolinie – 93 km. Wartość zadania 49 952, 00 zł.

4. Wybudowaliśmy sieć kanalizacji deszczowej:

- w rejonie „Małej Obwodnicy,…” i w ulicy tzw. Podoficerskiej na osiedlu Tysiąclecia, łączna dł. 1,2 km, wartość zadania 782 776,00 zł.

W zakresie poprawy infrastruktury drogowej:

1. Wybudowaliśmy nowe drogi:

- "Małą obwodnicę Niska ulicę zbiorczą łączącą ul. Długą z ul. Rzeszowską do drogi krajowej nr 19". Wartość zadania 2 157 000,00 zł, dofinansowane ze środków Unii Europejskiej - 1 285 000,00 zł

- ul. Przemysłową oraz ul. tzw. Podoficerską w ramach projektu pn. "Rozwiązanie układu komunikacyjnego na osiedlu Tysiąclecie".

Wartość zadania 1 523 854,00 zł, dofinansowane z "Lokalnego Programu Przebudowy Dróg"-762 000,00 zł

- odcinek ul. Szopena, wartość zadania 520 000,00 zł

2. Wykonaliśmy nakładki bitumiczne na 66. ulicach, o łącznej długości 20 km:

- Gutki, Tęczowa, Armii Krajowej, Legionów, Dobra, Potok, Raginisa, Czerwonych Maków, Gen. Andersa (Malce),

- Leśna, Wańkowicza, Mała, Sosnowa, Wspólna, Wesoła (Moskale),

- Wilcza, Wąska, Rzeczna, Nowa Boczna, Piaskowa, Płk. Dąbka, Rzemieślnicza od ul. Zielonej, droga do Osiedla Leśnik, Chabrowa, Piaskowa do szkoły (Warchoły),

- Polna, 3 Maja, Paderewskiego, odcinek Torowej, Daszyńskiego, Fornalskiej, Szklarniowa, Słowackiego, Kilińskiego, plac na terenie żłobka, Szopena, droga na odcinku od ulicy Tysiąclecia do garaży, skrzyżowanie PCK - Wolności (Nisko)

- Podleśna (Barce)

- Piaskowa, Nadjeziorze, Krótka, Kwiatowa, Akacjowa, Nowowiejska (Racławice),

- Hawryły, Wiśniowa, 22- Lipca, Szoje, Kolonia, Kościuszki, plac przy Domu Kultury

plac przy Kościele, parking przy cmentarzu (Zarzecze),

- droga do boiska szkolnego w Nowosielcu,

- Willowa,

- parking na osiedlu Wańkowicza (Osiedle PGO)

Wartość wykonanych robót - 4 036 237,00 zł.

3. Wyremontowaliśmy drogi dojazdowe do pól - droga do ogródków działkowych w Nisku, ul. Dąbrowskiego w Nisku, ul. Kościuszki w Zarzeczu, droga przy cmentarzu parafialnym w Racławicach. Na to zadanie otrzymaliśmy dotację w kwocie 108 201,00 zł

4. Wykonaliśmy ok. 6 km nowych nawierzchni chodników obejmujących ulice:

- Rzeszowską, Wyszyńskiego, 3 Maja, Krętą, Słowackiego, Sienkiewicza, 11 listopada, Polna, Szopena, Piaskową, Asnyka, 8 Marca, Krótką, Sienkiewicza, Bema, Olszyna, Paderewskiego, Kilińskiego, Rudnicką w Racławicach, Mickiewicza w Zarzeczu.

Wartość zadania - 1 523 894,00 zł

5. Przeprowadziliśmy remont:

- nawierzchni placu przed blokiem mieszkalnym przy ulicy Kościuszki w Nisku - ok. 67 tys. zł,

- nawierzchni placu (chodnika) na odcinku od ulicy Sandomierskiej do Osiedla Tysiąclecia - ok. 27 tys. zł,

- drogi, chodników, placów na Osiedlu Rzeszowka, wartość zadania ok. 320 tys. zł

6. Zakupiliśmy i zamontowaliśmy 7 wiat przystankowych na nowo wyremontowanej drodze krajowej nr 77 ul. Sandomierskiej oraz 1 wiatę przystankową na ulicy Głowackiego - ogólny koszt 35 tys. zł

7. Wykonaliśmy oświetlenie ulic (107 punktów):

Grądy, Błonie, Nowa Boczna, 11 Listopada, Jana Legutki, Wilcza, Rzemieślnicza, Kopernika, Dębowa, Kościuszki (w Zarzeczu), Sanowa, Długa - Boczna, Krucza, kładka MC Skłodowskiej, Nowosielec za placem szkolnym, parking przy cmentarzu, Sandomierska (Moskale), Wąska, Lubelska Boczna (Racławice), Dąbrowskiego, Pętla, Kilińskiego, Szarych Szeregów, Kochanowskiego, Borowa, Osiedle Rzeszowska, Ogrodowa, Rzeczna, Piaskowa, za łączną kwotę 413 tys. zł oraz oświetlenie stadionu MKS "Sokół" za 46 116,00 zł.

8. Pozyskaliśmy środki na zadanie pn. "Skomunikowanie części usługowo - handlowo - mieszkaniowej Niska z drogą krajową nr 77 relacji Lipnik - Przemyśl, drogą powiatową - ulicą Osiedle, planowaną obwodnicą Stalowa Wola - Nisko" z Regionalnego Programu Operacyjnego UE w kwocie 1 951 430,18 zł

Całkowita wartość zadania 3 800 000,00 zł.

9. Dofinansowaliśmy w 50 % zadania realizowane przez Powiat:

- przebudowa drogi powiatowej ul. Nowej z chodnikiem jednostronnym - dofinansowanie 299 724,00 zł,

- remont chodnika przy ul. PCK w Nisku - dotacja 30 764,00 zł

- przebudowa drogi - ul. Osiedle i ul. Sopocka - I etap dotacja 108 212,00 zł,

- budowa chodnika przy ul. Długiej - dotacja 216 932,00 zł,

- przebudowa drogi - ul. Nowej, Słonecznej, Dąbrowskiego - dotacja Gminy - 307 560 zł,

- przebudowa drogi powiatowej ul. Osiedle i ul. Słonecznej etap II - dotacja 157 897,00 zł

10. Realizowaliśmy zadania wspólnie z GDDKiA i Zarządem Dróg Wojewódzkich:

- budowa chodnika w Racławicach - 181 997 zł

- budowa chodnika przy ul. Rzeszowskiej - 49 738 zł

- budowa chodnika na Wolinie - 178 tys. zł

- budowa chodnika w Zarzeczu - 160 tys. zł

Zadania inwestycyjne wpływające na poprawę wizerunku gminy i miasta:

1. Przeprowadziliśmy rewitalizację "Dużych Plant" w zakresie:

- wykonanie nawierzchni alejek i placu z kostki granitowej

- zmiana małej architektury - wymiana ławek, koszy, zakup donic kwiatowych,

- wykonanie oświetlenia - zainstalowanie nowych lamp parkowych,

- wykonanie nowych rabat kwiatowych i nasadzenie zieleni,

Wartość wykonanych robót - 900 tys. zł.

2. Odnowiliśmy Miejski Park Zabytkowy:

- demontaż ogrodzenia,

- wykonanie nawierzchni alejek z kostki brukowej,

- remont i montaż ławek parkowych,

- zakup elementów zabawowych na plac zabaw,

- remont oświetlenia.

Łączny koszt zadania ok. 300 tys. zł

3. Przeprowadziliśmy remont budynku Urzędu Gminy i Miasta Nisko (wymiana okien) przy ul. Wolności oraz budynku przy ul. Kościuszki - 400 tys. zł.

4. Zorganizowaliśmy Biuro Obsługi Klienta w ramach projektu: "Rozwój komunikacji elektronicznej dla mieszkańców Gminy i Miasta Nisko"

Dofinansowanie projektu - 264 tys. zł.

5. Wykonaliśmy inwestycje na terenie cmentarza:

- nawierzchnie alejek z kostki brukowej - 200 tys. zł

- pozyskanie terenu na poszerzenie cmentarza - 10 000,00 zł

- wykonanie zjazdu publicznego - 6 100,00 zł

6. Dokonaliśmy rekultywacji składowiska odpadów

Dzięki możliwościom wykorzystania ziemi ze zbiornika małej retencji (inwestycji realizowanej równolegle) znacznie obniżyliśmy koszty wykonania tego zadania. Całkowity koszt wyniósł 1 648 000,00 zł. Skorzystaliśmy z pożyczki w kwocie            1 200 000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, z tego 50 % tj.      600 000,00 zł zostało umorzonych.

7. Zainstalowaliśmy 4 hotspoty na obiektach użyteczności publicznej, co pozwoliło mieszkańcom bezpłatnie korzystać z internetu. Koszt inwestycji 24 tys. zł.

Inwestycje w dziedzinie kultury i rekreacji:

1. "Rozbudowa budynku magazynowego ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejski Dom Kultury w Nowosielcu". Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 304 tys. zł. Całkowita wartość zadania 519 tys. zł.

2. "Rozbudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Zarzeczu". Wartość zadania 808 tys. zł z tego 352 tys. zł to dofinansowanie z PROW "Odnowa i rozwój wsi".

3. Remont budynku remizy w Nowej Wsi z przeznaczeniem na Świetlice - ok. 50 tys. zł

4. Złożenie wniosku z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś IV LEADER pn. "Utworzenie Izby Pamięci z zagospodarowaniem terenu wokół Domu Kultury w Wolinie na potrzeby rekreacyjno-sportowe". Wartość zadania ok. 133 tys. zł. dofinansowane 75 tys. zł.

5. "Zagospodarowanie terenu na potrzeby rekreacji poprzez urządzenie placu zabaw na Osiedlu Warchoły". zadanie złożone do dofinansowania w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś IV LEADER.

Całkowita wartość zadania 31 tys. zł. Wnioskowana kwota pomocy           18 100,00 zł.

6. Wybudowanie zbiornika małej retencji w Nisku - Podwolina - etap I, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość inwestycji 4 100 000 zł., z czego 3 468 000,00 zł to środki z Unii Europejskiej. Zbiornik oprócz funkcji przeciwpowodziowej pełni funkcję rekreacyjno-turystyczną

 

Inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej:

1. Oddaliśmy do użytku obiekty sportowe wybudowane z udziałem środków zewnętrznych:

- boisko z nawierzchnią poliuretanową wybudowane z programu "Budowa wielofunkcyjnych boisk ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży" przy ZS nr 2 - wartość 450 tys. zł, dofinansowane 200 tys. zł,

- dwa kompleksy boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym z programu "Moje boisko - Orlik 2012" przy ZS nr 3 na Osiedlu Warchoły i przy PSP nr. 1

Łączna wartość zadania 2 348 000,00 zł, z czego 1 332 000,00 zł to dofinansowanie zewnętrzne (każdy obiekt 666 000,00 zł)

- obiekt sportowy z salą gimnastyczną o wymiarach 24x12 i zapleczem przy ZS w Nowosielcu. Wartość dofinansowania 500 000,00 zł Całkowita wartość inwestycji - 2 170 000,00 zł

2. Wykonaliśmy prace remontowe na stadionie MKS "Sokół"?

- odnowienie elewacji budynku Klubu Sportowego,

- wykonanie ogrodzenia wewnętrznego stadionu,

- wykonanie oświetlenia płyty stadionu

Łączny koszt inwestycji - 141 116,00 zł

Inwestycje i remonty w obiektach oświatowych:

1. Zrealizowaliśmy zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" obejmujące wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę co, modernizację kotłowni, ocieplenie budynków oraz wykonanie elewacji zewnętrznej w PSP nr 4 w Podwolinie, w Przedszkolu nr 1, w ZS w Zarzeczu.

Wartość inwestycji 1 124 000,oo zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej 770 000,00 zł.

 

2. Oddaliśmy do użytku inwestycje sportowe - obiekt sportowy przy ZS w Nowosielcu, kompleks boisk sportowych z programu "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ZS nr 3 i PSP nr 1 w Nisku, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową przy ZS nr 2 w Nisku.

3. Wykonaliśmy monitoring wizyjny w Gimnazjum nr1, w ZS nr 3, w PSP nr 1, w ZS nr 2 w Nisku oraz ZS z Zarzeczu. Wartość inwestycji 68 000,00 zł, dofinansowanie 36 000,00 zł.

 

4. Przeprowadziliśmy remonty w obiektach oświatowych, pozyskując na ten cel dofinansowanie z 0,6 % rezerwy oświatowej, w kwocie 431 495,00 zł:

w 2007 r. - 75 540,00 zł

w 2008 r. - 64 480,00 zł

w 2009 r. - 163 875,00 zł

w 2010 r. - 131 600,00 zł

oraz na wyposażenie sal lekcyjnych 70 tys. zł

W zakresie poprawy stanu technicznego infrastruktury oświatowej przeprowadziliśmy szereg inwestycji o wartości ogólnej 2 625 029,00 zł:

 

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1:

remont korytarza II piętra wraz z wymianą stolarki drzwiowej - 50 103,00 zł

- wymianę instalacji elektrycznej na II piętrze - 19 100,00 zł

- remont pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę i bibliotekę - 31 500,00 zł,

- remont elewacji zewnętrznej wraz z zadaszeniem - 154 000,00 zł

- wymianę stolarki okiennej - 87 000,00 zł

- remont podłóg w salach lekcyjnych - 25 000,00 zł

- w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4:

-częściową wymianę stolarki okiennej oraz wykonanie nowych podłóg w salach lekcyjnych - 14 000,00 zł

- termomodernizację obiektu (inwestycja)

- 210 244,79 zł

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6:

- wymianę stolarki okiennej - 12 500,00 zł

w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolinie:

- wymianę stolarki okiennej - 20 000,00 zł

w Publicznej Szkole Podstawowej w Racławicach:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyremontowanie podłóg - 14 000,00 zł

w Zespole Szkół nr 2 w Nisku:

- remont dachu na sali gimnastycznej - 16 000,00 zł

- wymianę instalacji wodnej - 60 000,00 zł

- wymianę rynien na budynku szkolnym - 30 000,00 zł

w Zespole Szkół nr 3 w Nisku:

- odnowienie budynku - 232 000,00 zł

- częściową wymianę stolarki okiennej - 50 000,00 zł,

- remont ogrodzenia - 29 000,00 zł

w Zespole Szkół z Zarzeczu

- wymianę podłóg w salach dydaktycznych - 40 000,00 zł,

- częściowy remont elewacji wraz z dociepleniem - 115 000,00 zł

- termomodernizację obiektu (inwestycja) - 480 813,55 zł

w Zespole Szkół w Nowosielcu:

- częściową wymianę stolarki okiennej oraz wyremontowanie podłóg - 21 000,00 zł

- remont schodów wewnętrznych oraz podłoża parteru - 25 000,00 zł

w Gimnazjum nr 1 w Nisku:

- remont klatki schodowej - 19 000,00 zł

- wymianę stolarki drzwiowej - 20 000,00 zł

- remont schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych oraz utwardzenie placu kostką brukową - 240 000,00 zł

w Przedszkolu nr 1 w Nisku:

- remont sanitariatów - 127 000,00 zł

- termomodernizację obiektu - 429 623,03 zł

Ponadto na bieżąco dokonujemy napraw poprawiających stan techniczny obiektów oświatowych, tak aby zapewnić bezpieczne warunki nauczania i wychowania dzieci i młodzieży.

Rokrocznie pozyskujemy środki pozabudżetowe na wyposażenie bazy dydaktycznej szkół oraz realizację dodatkowych zajęć z programów i projektów edukacyjno-wychowawczych:

- "Pracownie internetowe w każdej gminie" - 285 418,00 zł

- "Wycieczki edukacyjne do miejsc pamięci narodowej" - 14 170,00 zł

- "Równać szanse 2008", "Złap wiatr w żagle" - 6 200,00 zł

- "Wyrównanie szans edukacyjnych. Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego" - 44 700,00 zł

- Program Socrates-Comenius w ZS nr 3 - 88 823,00 zł

- Animator Sportu - Orlik 2012 - 26 000,00 zł.

- Program "Uczeń na Wsi" - 16 150,00 zł

- Program rządowy "Radosna szkoła" - 83 953,00 zł

- Projekt z ramach POKL "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w kl. I-III (złożony wniosek) - 312 416,00 zł.