SAMORZĄD PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM

Ostatnie lata to dla Niska okres rozwoju, zmian i realizacji ciekawych projektów. W mieście na stałe zagościła atmosfera postępu, która dzięki zdecydowanym działaniom władz samorządowych sprzyja ważnym inicjatywom na rzecz pozytywnej transformacji. Dzięki temu Nisko stało się miejscowością wyposażoną w nowoczesną infrastrukturę, która w dużym stopniu wpływa na polepszenie standardu życia. Trudno wyobrazić sobie tak prężny rozwój bez wykorzystania środków zewnętrznych. W Nisku w ciągu ostatnich kilku lat na realizację sztandarowych inwestycji pozyskano aż 57 milionów złotych przeznaczonych m.in. na uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej, modernizację systemu zaopatrzenia w wodę i rewitalizację przestrzeni miejskiej.

  Przedstawiamy Państwu ważniejsze inwestycje zrealizowane na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2013 i w 2014 roku.

SIECI KANALIZACYJNE I WODOCIĄGOWE:

-        Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Kilińskiego  -  312 m na kwotę brutto (z protokołu odbioru)   58 155,58 zł.

-        Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Rzeszowskiej i sieci spinającej wodociąg w ul. 3 Maja z osiedlem przy ul. Rzeszowskiej   -  270 m  na kwotę brutto (z protokołu odbioru)    52 517,83 zł.

-        Budowa wodociągu łączącego sieci wodociągowe Stalowej Woli i Niska o długości 3 252,0 m, wartość wg protokołu odbioru końcowego 931 505,53 zł brutto.

-         Budowa sieci wodociągowej w Nisku na os. Barce- etap V o długości 4 274,0 m i wartości   725 630,74 zł brutto.

-         Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na osiedlu Malce – VI etap, o łącznej długości 5 168,5 m i wartości  1 486 634,14 zł brutto.

-          Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na osiedlu Malce- VII etap, o długości 95,0 m i wartości  85 434,47 zł brutto.

-        Sieć kanalizacji sanitarnej w Nisku na os. Barce i os. Warchoły w rejonie ul. Długiej – III etap oraz w rejonie ul. Piaskowej i Rzeszowskiej – II etap o długości 6 697,5 m i wartości 2 664 134,02 zł brutto.

-        Sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Zarzecze – IV i V etap o długości 10 663 m i wartości 1 584 187,25 zł brutto.

-        Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Kilińskiego w Nisku -  561,50 m na kwotę brutto (z protokołu odbioru)   93 179,28 zł.

-        Budowa miejskiej sieci wodociągowej w Nisku na oś. Barce – etap VI o długości 95,0 m i wartości 21 419,13 zł brutto.

-        Sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Wolina – VII etap o długości 121,5 m i o wartości 13 279,24 zł brutto.

-        Sieć kanalizacji sanitarnej w Nisku w rejonie ul. Głowackiego oraz w rejonie ul. Piaskowej i Rzeszowskiej – uzupełnienie II etapu o długości 1655,5 m i wartości 394 567,63 brutto.

-        Sieć kanalizacji sanitarnej w Nisku na os. Barce i os. Warchoły w rejonie ul. Długiej – uzupełnienie III etapu o długości 3311 m i wartości 1 360 726,65 zł brutto.

BUDOWA I REMONTY DRÓG:

1. Remont dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych:

koszt realizacji inwestycji – 250 543,15 zł

 • ul. Armii Krajowej na odcinku 112 m, do ul. Gen. Andersa w Nisku,
 • ul. Nowowiejska na odcinku 234 m, w Racławicach,
 • ul. Rzemieślnicza na odcinku 275m, w Nisku,
 • ul. Tęczowa na odcinku 90 m, w Nisku

2. Wykonanie nawierzchni dróg, chodników, utwardzenie powierzchni gruntu na terenie Gminy i Miasta Nisko, etap I: koszt realizacji inwestycji wartość 1 101 440,44 zł

 • utwardzenie gruntu od ul. 1000-lecia do ul. Czarnieckiego w Nisku,
 • budowa chodnika przy ul. Dolnej 236 m,
 • remont drogi gminnej do boiska sportowego w Racławicach 85 m,
 • remont placu na osiedlu 1000-lecia w Nisku,
 • remont placu przy ul. Paderewskiego w Nisku,
 • remont drogi gminnej do stacji paliw”Bliska”, odcinek 107 m,
 • remont drogi gminnej ul. Kręta w Nisku, odcinek 420 m,
 • remont drogi gminnej Nowosielec – Kończyce, długość odcinka 800 m,
 • wykonanie zjazdów w pasie ul. Polnej w Nisku,
 • remont chodnika przy ul. Słowackiego w Nisku, odcinek 142 mb,
 • utwardzenie tłuczniem odcinka ul. Wilczej w Nisku, odcinek 160 m,
 • remont drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Nisku, odcinek 276 m,
 • remont drogi gminnej ul. Lipowa w Nisku, odcinek 272 m,

3. Remont dróg z udziałem środków z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” na realizację zadania pn. „Skomunikowanie części sołectwa Zarzecze poprzez remont i przebudowę dróg gminnych” (Schetynówka):

 • ul. Kopernika 539 m,
 • ul. 22 lipca 542 m,
 • ul. Piaskowa 161 m,
 • ul. Wiśniowa 484 m,
 • ul. Tysiąclecia 75 m,

Dofinansowanie 49,99% – 280 969,00 zł,

Całkowita wartość zadania – 562 049,75 zł

 1. Remont dróg z udziałem środków z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” na realizację zadania pn. „Przebudowa i remont dróg gminnych położonych w miejscowości Zarzecze Gmina Nisko” (Schetynówka)
 • remont nawierzchni i przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki o dł. 105 m,
 • przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa o dł. 93 m,
 • przebudowa drogi gminnej ul. Błonie o dł. 469 m,
 • przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej o dł. 792 m,
 • przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego o dł. 375 m,

Dofinansowanie 49,99% – 518 097,00 zł,

Całkowita wartość zadania – 1 036 195,89 zł

5. Remont drogi gminnej zrealizowanej ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie:

 • ul. Torowa w Nisku, odcinek o dł. 1 560 m,

Dofinansowanie 80% – 405 010,00 zł.

Całkowita wartość realizowanego zadania wyniosło 586 644,58 zł.

6. Remont dróg gminnych zrealizowanych ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na zadanie

„Remont drogi gminnej nr 102505R, ul. Sadowa w Nisku oraz drogi nr 102508R i 102511R, ul. Mostowa Nisko”

 • ul. Mostowa w Nisku, odcinek o dł. 523 m,
 • ul. Sadowa w Nisku, odcinek o dł. 309 m

Dofinansowanie 80% – 340 000,00 zł.

Całkowita wartość realizowanego zadania wyniosło 497 608,57 zł.

7. Modernizacja dróg ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na finansowanie zadania pn: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”:

 • modernizacja drogi rolniczej w Racławicach i Wolinie o dł. 760 m: wartość 35 041,96 zł
 • modernizacja drogi rolniczej w Wolinie o dł. 420 m: wartość 30 352,83 zł

Dofinansowanie zadania – 55 000 zł,

Całkowita wartość – 65 394,79 zł

9. Modernizacja dróg ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na finansowanie zadania pn: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”:

 • Modernizacja drogi rolniczej, dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w Zarzeczu o długości 520 m

Dofinansowanie zadania – 36 000 zł,

Całkowita wartość – 40 608,34 zł

10. Remont nawierzchni dróg i chodników położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II: wartość 1 020 879,34 zł

 • ul. Borowa 332 m,
 • ul. Piaskowa 112 m,
 • ul. Podleśna 530 m,
 • remont drogi przy boisku w Racławicach 165 m,
 • ul. Kręta (Zarzecze) 461 m,
 • remont chodnika przy ul. Wańkowicza 130 mb,
 • remont nawierzchni placu przy PUP w Nisku,

11. Wykonanie przebudowy i remontu dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko (etap I) oraz utwardzenie pobocza przy ul. Dolnej w Nisku:

koszt realizacji inwestycji wartość 243 699,85 zł

 • Przebudowa drogi gminnej, ul. Czerniawy w Nisku o dł. 583 m,
 • Przebudowa drogi gminnej, ul. Borowa w Nisku o dł. 288 m,
 • Remont nawierzchni drogi gminnej, ul. Podleśna w Nisku o dł. 353 m,
 • Remont nawierzchni drogi gminnej Nowosielec-Kończyce o dł. 485 m,
 • Wykonanie utwardzenia pobocza drogi gminnej, ul. Dolna w Nisku o dł. 230 m,

12. Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko etap III:  koszt realizacji inwestycji wartość 378 913,23 zł

 • remont drogi gminnej, ul. Podwale w Nisku o dł. 130 m,
 • remont drogi gminnej, ul. Jezioro w Nisku o dł. 130 m,
 • remont drogi gminnej, ul. Ogrodowa w Nisku o dł. 75 m,
 • wykonanie remontu placu przy MZK, ul. Szklarniowa w Nisku,
 • utwardzenie pobocza drogi na terenie osiedla Tysiąclecia w Nisku,
 • utwardzenie gruntu na działce budowlanej na terenie osiedla Tysiąclecia w Nisku.

13. Remont dróg gminnych położonych na terenie miasta Nisko, miejscowości Racławice oraz dzielnicy Podwolina:

a) Całkowita wartość realizowanego zadania wyniosło 430 666,26 zł.

Dofinansowanie 80% – 246 918,00 zł.

 • Remont drogi gminnej ul. Kochanowskiego nr 102598R w km 0+000 – 0+301,
 • ul. Dąbrowskiej nr 102600R w km 0+000 – 0+103,
 • ul. Plac Polskiego Sierpnia nr 102599R w km 0+000 – 0+111 w Nisku na osiedlu Podwolina,

Remont dróg gminnych zrealizowanych ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

b) Całkowita wartość realizowanego zadania wyniosło 731 718,12 zł.

 • Remont drogi gminnej ul. Krasickiego w Nisku o dł. 92 m,
 • ul. Nowowiejska w Nisku o dł. 280 m,
 • ul. Rudnicka w Racławicach o dł. 239 m,
 • ul. Mikołaja Reja na Podwolinie o dł. 267 m,
 • ul. Szarych Szeregów na Podwolinie o dł. 450 m

14. Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko dzielnica Barce i Warchoły: koszt realizacji inwestycji wartość 967 512,08 zł.

 • remont drogi gminnej ul. Okrężna w Nisku o dł. 214m,
 • remont drogi gminnej ul. Piaskowa w Nisku o dł. 507 m,
  • remont drogi gminnej ul. Krucza w Nisku o dł. 277 m,
  • remont drogi gminnej ul. Płk. Dąbka w Nisku o dł. 171 m,
 • remont drogi gminnej ul. Lasowiakóww Nisku o dł. 72 m,
 • remont drogi gminnej ul. Świerkowa w Nisku o dł. 138 m,
 • remont drogi gminnej ul. Podleśna w Nisku o dł. 137 m,
 • remont drogi gminnej ul. Błonie w Nisku o dł. 270 m,
 • remont drogi gminnej ul. Pętla w Nisku o dł. 125 m,
  • remont drogi gminnej ul. Długa - Boczna o dł. 85 m,

15. Remont nawierzchni dróg, chodników oraz utwardzenie pobocza drogi na terenie Gminy i Miasta Nisko miejscowości – Wolina, Nisko, Racławice: 1 446 729,67 zł.

 • Remont nawierzchni chodników na osiedlu budownictwa wielorodzinnego przy ul. Rzeszowskiej w Nisku wzdłuż bloków od ul. Wolności,
 • utwardzenie powierzchni gruntu na części dz. 460 w Racławicach (boisko sportowe)
 • remont nawierzchni zjazdów indywidualnych wzdłuż drogi gminnej ul. Szopena od km 0+497,50 km do 0+794,00 (strona prawa),
 • remont chodnika przy ul. Sportowej w Nisku (dwa odcinki),
 • płyta odbojowa wokół kortów tenisowych w Racławicach,
 • remont nawierzchni drogi gminnej ul. Chabrowa w Nisku o dł. 128 m,
 • remont nawierzchni dróg gminnych ul. Czerniawy i Borowa o dł. 148 m,
 • remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zasanie o dł. 725 m,
 • remont drogi gminnej ul. Piaskowej w Wolinie o dł. 89 m,
 • remont nawierzchni drogi gminnej ul. Nowowiejska w Racławicach o dł. 403 m (przy cmentarzu),
 • utwardzenie gruntu na działkach gminnych przy ul. Słonecznej os. Podwolina,
 • remont nawierzchni drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Racławicach o dł. 518 m

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW GMINNYCH:

- Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Nisku na kwotę brutto   2 249 855,26 zł.

- Zagospodarowanie terenu na potrzeby rekreacji  w Kończycach  - urządzenie  placu zabaw (6 elementów) z posianiem trawy, ławkami i koszem na kwotę brutto    25 713,15 zł.

- Remont i wyposażenie obiektów  sportowo rekreacyjnych i kulturalnych we wsi Wolina i Nowa Wieś  na łączną kwotę brutto 369 128,31 zł:

 1. Wolina: boisko do piłki nożnej z ogrodzeniem, trybuną i oświetleniem, boisko do piłki plażowej siatkowej, altana grill ławki i kosze, oraz miejsce postojowe dla samochodów i alejki.
 2. Nowa Wieś: boisko trawiaste do piłki nożnej i siatkowej, altana grill ławki i kosze, plac zabaw, wyposażenie domu kultury (stoły, krzesła i patelnia elektryczna).

- Zaprojektowanie i wykonanie  nowego  placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” na terenie PSP nr 1   w Nisku ul. Słowackiego oraz na kwotę brutto   126 262,01 zł.

- Zaprojektowanie i wykonanie  nowego  placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” na terenie PSP nr 5   w Nisku ul. Tysiąclecia  na kwotę brutto   121 211,41 zł.

- Budowa siłowni terenowych na terenie Gminy i Miasta Nisko. Zadanie obejmuje dostawę i montaż  urządzeń siłowni w miejscowościach: Nowosielec, Wolina, Nowa Wieś, Racławice, na łączną kwotę brutto: 59 040,00 zł.

- Budowa siłowni terenowej w  Nisku ul. Słowackiego.  Zadanie obejmuje dostawę i montaż  10 urządzeń siłowni (pojedynczych i w zestawach), oraz  3 ławek parkowych i 2 koszy, na kwotę brutto 51 786,22 zł.

- Utwardzenie placu obok Ośrodka Zdrowia w Zarzeczu -  na kwotę brutto 11 981,03 zł.

- Monitoring w parku  -   19 922,46 zł.

- Wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym PSP nr 6 w Nisku kwotę brutto 11 523,87 zł.

- Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nisko  -  osiedle Malce III, ulica Krzywa, ulica Mostowa i Sadowa, oraz ulica Krzeszowska w Zarzeczu  na łączną kwotę brutto 44 034,00 zł.

- Rozbudowa, remont i doposażenie obiektów sportowo rekreacyjnych i Domu Kultury w Zarzeczu w tym między innymi ścieżki rowerowej , na łączną  kwotę 712 805,40 zł.

-  Budowa targowiska stałego „Mój Rynek” wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Nisko   na kwotę brutto 912 713,63 zł.

- Termomodernizacja ZS nr 2 w Nisku ul. Tysiąclecia  na kwotę brutto 1 000 000 zł.

- Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Nisku na łączną kwotę brutto: 393 644,02 zł

- Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nisko  -  ulica Piękna, Dobra, Nowa i Ługowa w Zarzeczu na łączną kwotę brutto 128 950,74 zł.

- Centrum sportowo-rekreacyjne w Racławicach – budowa kortów tenisowych, na kwotę brutto 432 000,00  zł.

- Rozbudowa szatni o sanitariaty na stadionie sportowym MKS „SOKÓŁ” w Nisku na kwotę brutto 68 075,36 zł.

- Budowa Centrum sportowo- rekreacyjnego w Nowosielcu  -  na kwotę brutto 662 775,84 zł.

- Poprawa warunków uprawiania sportu poprzez przebudowę stadionu sportowego w Nisku oś. Podwolina – etap I (wykonanie boiska piłkarskiego trawiastego z ogrodzeniem, drenażem, nawodnieniem, z trybunami, wiatami dla zawodników, piłkochwytami). Zakończenie budowy w listopadzie. Kwota brutto 497 505,71 zł.  

ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO:

W 2014 roku Gmina i Miasto Nisko zakupiła średni pożarniczy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Nowosielcu.  Wóz został dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 140 tysięcy złotych w ramach zadania „Poprawa stanu zabezpieczenia środowiska naturalnego w Rejonie Puszczy Sandomierskiej i dorzecza rzeki Barcówka poprzez doposażenie Straży Pożarnej w Nowosielcu w samochód ratowniczo-gaśniczy”. Wsparcia na sprzęt w kwocie 160 tysięcy złotych udzielił również Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Z budżetu Gminy i Miasta Nisko na ten cel przeznaczono 322 tysiące złotych. Całkowity koszt zakupu pojazdu to 622 tysiące złotych.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

W 2014 roku Rada Miejska w Nisku uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza w Nowosielcu, który obejmuje obszar 1,07 ha.

INWESTYCJE I REMONTY OBIEKTÓW SZKOLNYCH w latach 2013 – 2014:

W sumie na remonty oraz nowe zadania w placówkach oświatowych wydano 536 824 zł.