dzien seniora 2017 6Trzecia pora roku w środowisku niżańskich seniorów - to okres bardzo ożywionej działalności. Nasz troskliwy opiekun i sponsor - Niżańskie Centrum Rozwoju - zaproponowało kilka różnorodnych form zajęć. Zorganizowano ciekawą 2-dniową wycieczkę po Ziemi Kieleckiej. W Klubie Seniora miał miejsce pouczający wykład na temat zdrowego trybu życia i zagrożeń, jakie niesie z sobą wiek dojrzały.

Zaczynają się też warsztaty taneczno - ruchowe i manualno - artystyczne. Burmistrz Gminy i Miasta Niska Julian Ozimek zatroszczył się o to, aby wzorem lat ubiegłych uczcić Dzień Seniora. Ponieważ budynek NCK jest w remoncie, nie było możliwości zorganizowania otwartej imprezy dla wszystkich seniorów z miasta i gminy. Jedynie członkowie PZER i I w dniu 18.10.2017r. spotkali się w restauracji Zielony Dworek, gdzie z rąk burmistrza otrzymali kwiaty i życzenia.
Imprezę uświetnili swą obecnością znakomici goście:
- Julian Ozimek - burmistrz Gminy i Miasta Niska
- Robert Bednarz - starosta niżański
- Waldemar Ślusarczyk - przewodniczący Rady Miejskiej
- Kazimiera Stępień -skarbnik Zarządu Okręgu PZER i I w Rzeszowie
- Kazimiera Socha - prezes Zarządu Rejonowego PZER i I w Rudniku
-Małgorzata Jakubów - sekretarz Urzędu Gminy i Miasta
-Alicja Sochacka - dyrektor NCK
Ważnym punktem uroczystości było wyróżnienie szczególnie zasłużonych związkowców Złotą Odznaką Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Otrzymali je: Weronika Mierzwa, Stanisław Bera i Jerzy Laskowski.
Oprawą artystyczną uroczystości był koncert chóru "Echo". Zebrani usłyszeli więc:
- dla odznaczonych i dla wszystkich seniorów - toast "Niech żyją nam"
oraz piosenki: "Pieśń o Nisku", "Żyjmy pełnym życiem", "Życie jest piękne", "Raz w życiu", "Bieszczady", "Dalej, wesoło", a na zakończenie wszyscy zebrani wraz z chórem zaśpiewali hymn emerytów -"Kochajmy się".
Potem nastąpiła część kulinarna imprezy - obfity i smaczny obiad, po którym część gości pożegnała się, a pozostali ci seniorzy, którzy ten świąteczny dzień chcieli zakończyć zabawą taneczną. Śpiewy i tańce trwały ponad 4 godziny i około godz. 23.oo seniorzy w doskonałych nastrojach pożegnali gościnny Zielony Dworek.

Tekst:L.Rem
Zdjęcia: Stanber

Galeria zdjęć