spotkanie noworoczne seniorow 2W dniu 23 stycznia 2019 roku w "Zielonym Dworku" odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie członków Terenowego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nisku.

Zebraniu przewodniczyła prezes Zarządu - Władysława Krasny. Oprócz związkowców w spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście:
- Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus;
- asystent Poseł na Sejm RP Krystyny Wróblewskiej - Marcin Maziarz;
- Prezes Zarządu Rejonowego PZERiI w Rudniku nad Sanem Kazimiera Socha;
- Starosta Niżański Robert Bednarz;
- Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk;
- były Burmistrz Niska Julian Ozimek;
- Zastępca Dyrektora NCK "Sokoł" Radosław Maziarz;
- Redaktorka z Wydawnictwa "Sztafeta" Agnieszka Kopacz
Spotkanie rozpoczęło się hejnałem powitalnym, odegranym na rogu przez Teresę Sibigę, po czym chór "Echo" zaśpiewał "Kanon noworoczny". Pani prezes oficjalnie otworzyła spotkanie, powitała zebranych, przedstawiła gości i poprosiła chór o krótki występ. Chórzyści pod batutą Mirosławy Barylskiej zaśpiewali 3 kolędy i 3 piosenki klubowe.
Dalsza część spotkania - to sprawozdanie prezesa z działalności za rok 2018, wystąpienia gości i dyskusja. Pani prezes w swym sprawozdaniu podziękowała wszystkim związkowcom za dobrą współpracę, szczególnie wyróżniając osoby najbardziej aktywne, jak: Weronika Mierzwa, Leokadia Rembisz, Maria i Stanisław Berowie, Krystyna i Jerzy Wawrzynieccy.
Zaproszeni goście składali seniorom życzenia noworoczne , gratulowali sukcesów i życzyli dalszej owocnej działalności. Pani wicemarszałek Ewa Draus była zachwycona wysokim poziomem wykonawczym chóru. Przyrzekła, że będzie wspierać działania seniorów przez stały kontakt z niżańskimi władzami gminy i powiatu. Pozostali goście również składali seniorom życzenia i deklarowali gotowość do współpracy. Wiele ciepłych słów i podziękowań padło pod adresem pani prezes Władysławy Krasny, która z wielkim oddaniem pracuje na rzecz organizacji emeryckiej, nie szczędząc sił, własnego czasu i zdrowia.
Spotkanie zakończyło się wspólnym gorącym posiłkiem, a w godzinach popołudniowych
seniorzy bawili się na składkowej zabawie karnawałowej. Dzień 23 stycznia upłynął seniorom uroczyście, ale i sympatycznie.

 Galeria zdjęć

Tekst: L.Rem
Zdjęcia: Stanber