dzien seniora 2019 22Na dzień 24 października 2019 roku zaplanowano tegoroczne obchody Dnia Seniora. Zarezerwowaliśmy lokal w "Zielonym Dworku", zaprosiliśmy dostojnych gości. Nasze zaproszenie zechcieli przyjąć i przybyli na uroczystość:
- Alfred Maczuga - przewodniczący Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rzeszowie,
- Waldemar Ślusarczyk - burmistrz Gminy i Miasta Niska,
- Marcin Folta - przewodniczący Rady Miasta,
- Krzysztof Tabian - przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Sportu,
- Małgorzata Jakubów - sekretarz Gminy i Miasta Niska,
- Katarzyna Woźniak - przewodnicząca stowarzyszenia Niżańskie Centrum Rozwoju,
- Marcin Maziarz - zastępca dyrektora Niżańskiego Centrum Kultury,
- Zbigniew Kotuła - zastępca burmistrza Gminy i Miasta Niska.

Na sali zebrało się ponad 60 seniorów z terenu całej Gminy i Miasta Niska. Pani prezes Koła Terenowego PZER i I w Nisku Władysława Krasny pięknie wszystkich powitała, po czym głos zabrał burmistrz Waldemar Ślusarczyk, współorganizator uroczystości. Złożył seniorom serdeczne życzenia z okazji ich święta, po czym wszyscy otrzymali piękne, czerwone róże, wręczane przez burmistrza i jego współpracowników. Do życzeń dołączyli się też goście - Marcin Folta i Katarzyna Woźniak.
Pani prezes krótko podsumowała pracę Terenowego Koła PZER i I w Nisku w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy i podziękowała tym członkom związku, którzy szczególnie się wyróżniali w pracy na rzecz wspólnego dobra. Poinformowała, że na wniosek zarządu Koła Terenowego Zarząd Główny PZER i I w Warszawie przyznał ZŁOTE HONOROWE ODZNAKI PZER i I następującym osobom: Teodozji Sobiło, Kazimierzowi Baranowi, Anieli Moskal i Andrzejowi Cagarze. Natomiast dyplomy uznania za szczególne zasługi w działalności organizacyjnej otrzymali: Teresa Sibiga,Maria Bera, Mieczysław Dąbrowski, Zofia Kotylak i Kazimierz Wala. Uroczystej dekoracji odznaczonych dokonał sędziwy gość z Rzeszowa, p. Alfred Maczuga. Teresa Sibiga zagrała na trąbce wspaniały hejnał dla nagrodzonych, chór "Echo" zaśpiewał kilka piosenek, Zofia Kotylak zadeklamowała wiersz o szczęśliwych emerytach, a Maria Bera wygłosiła zabawny monolog, po czym wszyscy zasiedli do konsumpcji smacznego obiadu, kończącego główną część uroczystości.
Po krótkiej przerwie zaczęła się składkowa zabawa taneczna, która trwała ponad 4 godziny. Były nie tylko tańce, ale też wspólne śpiewy i indywidualne popisy artystyczne. Dzień Seniora uczczono i uroczyście, i rozrywkowo!

Tekst: L.Rem.
Foto: Stanber

 Galeria zdjęć