logo ozeGmina i Miasto Nisko ogłasza listę beneficjentów końcowych w projekcie parasolowym "Energia z odnawialnych źródeł na terenie Gminy i Miasta Nisko".

O dalszych działaniach w ramach projektu zostaną Państwo poinformowani w kolejnych wiadomościach.

Lista OZE - podpisana

OZE

PROJEKT PARASOLOWY

„ENERGIA Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ NA TERENIE GMINY I MIASTA NISKO”

DOTYCZY MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY ZADEKLAROWALI POTRZEBĘ MONTAŻU INSTALACJI SOLARNYCH

(KOLEKTORY SOLARNE)

W tym momencie Gmina i Miasto Nisko nie prowadzi naboru dla nowych uczestników.
Zapraszamy Mieszkańców, którzy złożyli oświadczenia o potrzebie montażu kolektorów solarnych o podpisanie Umowy wraz z załącznikami. Osoby zainteresowane zawarciem umowy zobowiązane są do jej podpisania wraz ze wszystkimi załącznikami (jeżeli dotyczą) i dostarczenia do Urzędu Gminy i Miasta Nisko do dnia 23 marca 2022 r. do pokoju nr 6 lub nr 8.

OZE

Osoby, które złożyły ankiety w naborze uzupełniającym zobowiązane są do dostarczenia podpisanych przez właścicieli i współwłaścicieli 2 kompletów umów wraz z załącznikami do dnia 16 marca 2022 r. w ramach II etapu naboru ankiet.

II etap naboru od 10 do 16 marca

OZE

Gmina i Miasto Nisko zaprasza Mieszkańców do udziału w projekcie pn. „Energia z odnawialnych źródeł na terenie gminy i miasta Nisko” dofinansowanego ze środków RPO WP na lata 2014 – 2020.

Ankiety zbierane będą od osób chętnych – właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nisko w następującym zakresie:
- dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych.

Nabór ankiet prowadzony będzie w dniach od 8 marca 2022 r. do 10 marca 2022 r. w godz. od 8:00 do 15:00 w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko na sali narad.