OZETransmisja ze spotkania dotyczacego projektu: „Energia z odnawialnych źródeł na terenie Gminy i Miasta Nisko”  bedzie dostępna na kanale:
Gminy i Miasta Nisko

 

 

 

 

 

OZEDOTYCZY MIESZKAŃCÓW SKŁADAJĄCYCH ANKIETY W 2016 ROKU I ZAKAWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

 

W tym momencie Gmina i Miasto Nisko nie prowadzi naboru dla nowych uczestników.

Zapraszamy do zapoznania się z przedstawioną wersją Umowy wraz z załącznikami. Osoby zainteresowane zawarciem umowy zobowiązane są do jej podpisania wraz z wszystkimi załącznikami (jeżeli wszystkie dotyczą) i dostarczenia do Urzędu Gminy i Miasta Nisko do 3 marca 2022 r. do pokoju nr 6 lub nr 8.

OZEInformacja dla mieszkańców, którzy złożyli ankiety i zostali zakwalifikowani do projektu: „Energia z odnawialnych źródeł na terenie Gminy i Miasta Nisko” - nabór prowadzony był w 2016 r.