Gorodok to miasto położone na terenie Ukrainy w województwie lwowskim, przy międzynarodowej drodze Przemyśl- Lwów (23 km przed Lwowem).

Gorodok jest siedzibą rejonu.

Przez miasto, na długości 3.8 km, przepływa rzeka Wereszczyca, która stanowi lewy dopływ Dniestru.

Gmina zajmuje obszar 2650 ha, w tym miasto 781 ha. Gorodok zamieszkuje 18.5 tys. mieszkańców w tym kobiet 9,4 tys. Liczba osób uprawnionych do głosowania w wyborach wynosi 12,8 tys. W wieku produkcyjnym jest 7,6 tys mieszkańców, emerytów 6,2 tys., niepełnoletnich 4,2 tys., uczniów 3,1 tys.

Siedzibą władz i Rady Mejskiej jest ratusz.
Adres:
Plac Hajdamaków 6
81500 Gorodok
województwo - Lwów
tel./fax 0380323191195
tel. 91250; 91270

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rada Miejska Gorodoku liczy 30 radnych i posiada 6 komisji stałych. Organ wykonawczy na czele którego stoi burmistrz składa się z 12 osób.

Ważniejsze wydarzenia z historii miasta.

Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1213 roku. Prawa miejskie Gorodok otrzymał w 1389 roku. Pierwsza nazwa miasta to Gródek Solny, później Gródek Jagieloński, od 1939r. miasto nosi nazwę Gorodok. W 1434r. w tym mieście zmarł ówczesny król polski Władysław Jagiełło (pochowany w Krakowie).
W pierwszym okresie swego istnienia miasto znajdowało się w Państwie Polskim. Po rozbiorach należało do zaboru austriackiego (Galicja Wschodnia). W 1920 r na krótko w granicach Niezależnej Ukrainy. Po wojnie 1920r do 1939 r znajdowało się w granicach II Rzeczypospolitej.
Od 17.09.1939 r do 1991 r Gorodok znajdował się w granicach Związku Radzieckiego. Po odzyskaniu niepodległości w 1991 r. miasto należy do państwa ukraińskiego.

Symbolami miasta jest herb i sztandar.

W drugim tygodniu września obchodzone są Dni Miasta.

Z ważniejszych zabytków warto zobaczyć:

 • pozostałości drewnianego grodu z XII-XIII wieku
 • Cerkiew Zwiastowania Pańskiego
 • Kościół Farny rzymsko katolicki ( z czasów jagiellońskich)
 • Cerkiew Jana Chrzciciela
 • Zakon Franciszkanów
 • Cerkiew Św.Ducha
 • Cerkiew Św.Włodzimierza i Olgi


Miasto Gorodok jest zamieszkane przez Ukraińców, Polaków i Rosjan. Utrzymuje kontakty partnerskie z 2 miastami z Polski:

 • Mszaną Dolną
 • Niskiem


W mieście ukazuje się:

 • Gazeta Powiatowa (tygodnik) "Narodowa Myśl"
 • Gazeta Miejska "Głos Ratusza" - dwutygodnik - redaktor naczelny Walentyna Pielech
 • Działa radiowęzeł miejski (kablowy).


Na terenie miasta działa 5 placówek kulturalnych: 1 kinoteatr, 2 domy kultury, 2 biblioteki publiczne.

Zajęcia sportowe prowadzone są na 3 stadionach: 1 klub sportowy plus dwie szkoły sportowe. Główne dyscypliny sportu to: szachy, piłka nożna, lekkoatletyka.

Istnieje 3 szkoły podstawowe w których uczy się obecnie 4000 uczniów.
Cztery szkoły średnie uczą 3070 uczniów przy posiadanych 2048 miejscach do nauki.
Opiekę zdrowotną zapewnia: Szpital Rejonowy (270 miejsc), Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna oraz Przychodnia Rejonowa. Na 1000 mieszkańców przypada 3,7 lekarzy.

Przedsiębiorstwa podległe miastu:

 • 2 przedsiębiorstwa komunalne
 • 2 przesiębiorstwa zarządzające mieszkaniami
 • 1 przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne
 • 1 przedsiębiorstwo energetyki cieplnej


Komunalne budownictwo mieszkaniowe zajmuje obszar 277,7 ha. W 103 budynkach zamieszkuje 1940 rodzin.
Prywatne budynki mieszkalne w liczbie 3960 zajmują w sumie 500 tys m2.

Uzbrojenie mieszkań w media:

 • 82% wodociągów
 • 32% kanalizacji
 • 16% centralne ogrzewanie
 • 98,5 % gaz
 • 98% umów na wywóz śmieci z zasóbów komunalnych

Uzbrojenie terenu:

 • Długość sieci gazowniczej:
 • kolektor główny 55,5 km
 • przyłącza domowe 56 km
 • Długość sieci wodociągowej:
 • kolektor główny 11 km
 • kolektor rozdzielający na poszczególne ulice 41 km
 • przyłącza domowe 34 km
 • Długość sieci kanalizacyjnej
 • kolektor główny 2,2 km
 • przyłącza 8,5 km


Długość dróg o utwardzonej nawierzchni - 80 km. Ilość dróg 76.

Stopień telefonizacji miasta - 16 aparatów na 100 mieszkańców.

Rekreacja i wypoczynek

Powierzchnia terenów zielonych - 18 ha. W ramach terenów zielonych można wyróżnić:

 • Park Miejski
 • Planty (stare grodzisko na zalewem)
 • 6 skwerów
 • 32 kwietników,klombów itp.

W skład terenów wodnych wchodzą:

 • jeziora,stawy 15,1 ha
 • rzeka z dopływami 9 ha
 • odkryte bagna 0,7 ha
 • rowy melioracyjne 10,8 ha

Długość nabrzeży 6.1 km stwarza doskonałe warunki do budowy przystani wodnych i sportów wodnych.

Największe przedsiębiorstwa i zakłady przemysłowe

 1. Zakład krawiecki (szwalnia)
 2. Mleczarnia "Biła Rosa"
 3. Zakład Mechaniczny
 4. "Ozon" Sp. Z o.o.
 5. "Elektrobudserwis" Sp. Z o.o.
 6. "ELPLAST-Lwów" Sp. Z o.o.
 7. Konsorcja budowlane
  • AGROSZLACHBUD-32
  • AGROMONTAŻ
  • RAJGROPROMBUD
  • RAJAUTODOR
 8. 62 małych przesiębiorstw
 9. 3 autoserwisy
 10. 4 stacje paliw, w tym jedna na gaz.

Problemy miasta i oferowane tematy do tworzenia wspólnych polsko-ukraińskich spółek.

 • Niskie dochody własne - główne źródła finansowania to subwencja państwa.
 • Trudna sytuacja finansowa istniejących firm.
 • Brak uregulowań w zakresie własności ziemi i granic miasta.
 • Konieczność dokończenia miejskiej obwodnicy.
 • Mała przepustowość i przestarzała oczyszczalnia ścieków-brak funduszy na modernizację.
 • Konieczność modernizacji ujęcia wody dla miasta.
 • Wypełnione istniejące wysypisko śmieci-koniecznośćbudowy nowego.
 • Konieczność modernizacji istniejących dróg,oświetlenia ulicznego.
 • Przestarzałe,energooszczędne ogrzewanie w budynkach publicznych.
 • Za mały cmentarz komunalny.
 • Niedostateczna ilość telefonów i przestarzałe systemy telekomunikacyjne.
 • Brak bazy hotelowej.
 • Brak infrastruktury turystycznej przy istniejącej drodze międzynarodowej.
 • Brak ośrodków wypoczynkowych nad istniejącym zalewem.


Władze miasta otwarte są na tworzenie spółek mieszanych w celu rozwiązywania w/w problemów. Władze oferują tereny, wszystkie pozwolenia, inwestor finansuje zadanie i czerpie zyski z eksploatacji przez okres określony w umowie.