rada seniorow 20W dniu 16.01.2023r. odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów w Nisku.

Wiceburmistrz Zbigniew Kotuła wręczył każdemu seniorowi akty powołania do Miejskiej Rady Seniorów wraz z gratulacjami wyboru. Na spotkaniu ustalono kluczowe funkcje w Radzie:

  1. Wróbel Maria - Przewodnicząca Rady Seniorów (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rudniku Zarząd koła w Nisku);
  2. Gorczyca Jan - Zastępca Przewodniczącego Rady (Towarzystwo Ziemi Niżańskiej);
  3. Bzdyra Zofia - Sekretarz Rady (Koło Gospodyń Wiejskich w Racławicach). 

Ponadto skład Rady Seniorów tworzą:

Krzyżek Ewa - członek Rady (Towarzystwo Ziemi Niżańskiej)

Surma Jan - członek Rady (Towarzystwo Ziemi Niżańskiej)

Łuka Zdzisław - członek Rady (Towarzystwo Ziemi Niżańskiej)

Jaskot Zofia - członek Rady (Koło Gospodyń Wiejskich Nowosielczanki w Nowosielcu)

Rostek Michał - członek Rady (NSZZ Solidarność Region Ziemia Sandomierska)

Niedziałek Anna - członek Rady (Koło Gospodyń Wiejskich w Racławicach)

Grzyb Krystyna - członek Rady (zgłoszona przez 10 mieszkańców Niska)

Cagara Andrzej - członek Rady (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rudniku Zarząd koła w Nisku)

Laskowski Jerzy - członek Rady (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rudniku Zarząd koła w Nisku)

Sibiga Maria - członek Rady (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rudniku Zarząd koła w Nisku)

Bera Stanisław - członek Rady (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rudniku Zarząd koła w Nisku)

Ryczko Teresa - członek Rady (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rudniku Zarząd koła w Nisku)

Gratulujemy wszystkim wybranym!

Galeria zdjęć