rada seniorow posiedzenie 7W czwartek 23 marca 2023 roku w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Nisku odbyła się II Sesja Miejskiej Rady Seniorów.

W sesji oprócz radnych brali także udział zaproszeni goście w tym Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zbigniew Kotuła, Sekretarz Gminy i Miasta Nisko Małgorzata Jakubów, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku Iwona Nemeczek, Dyrektor Niżańskiego Centrum Kultury Sokół w Nisku Radosław Maziarz, Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku Rafał Marchut oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nisku Adam Madej.

Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów Maria Wróbel otworzyła obrady i przywitała zaproszonych gości. Radni przyjęli porządek obrad oraz podjęli dwie uchwały - Uchwała Nr 2/2023 z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Miejskiej Rady Seniorów w Nisku na rok 2023 oraz Uchwała Nr 3/2023 z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie powołania zespołów problemowych wraz ze składem osobowym. Radni zatwierdzili również harmonogram dyżurów na rok 2023. Z kolei Burmistrz Gminy i Miasta Nisko przedstawił Miejskiej Radzie Seniorów działania inwestycyjne prowadzone i planowane na terenie miasta i gminy.

rada seniorow posiedzenie 1rada seniorow posiedzenie 9rada seniorow posiedzenie 10rada seniorow posiedzenie 11rada seniorow posiedzenie 14rada seniorow posiedzenie 16rada seniorow posiedzenie 18