rada wycieczka 1Dnia 5 grudnia odbył się wyjazd studyjny Rady Seniorów w Nisku do Przemyśla. W czasie wyjazdu seniorzy mieli możliwość zwiedzenia tego urokliwego miasta: archikatedry, kościołów, Kopca Tatarskiego oraz Muzeum Dzwonów i Fajek.

Po przerwie obiadowej niżańscy seniorzy spotkali się z Radą Seniorów z Przemyśla i mogli wymienić się doświadczeniami. Uczestniczyli także w zorganizowanym przez Przemyską Radę Seniorów wieczorze poezji poświęconemu wywózce Polaków na Sybir.

Wyjazd studyjny zorganizowany został przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nisku w ramach projektu pn. „NISKO CORAZ WYŻEJ – PODNIESIENIE POTENCJAŁU EKONOMICZNO – GOSPODARCZEGO MIASTA I KONKURENCYJNOŚCI ŻYCIA W MIEŚCIE”, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

MBP w Nisku

Galeria zdjęć