OZEDOTYCZY MIESZKAŃCÓW SKŁADAJĄCYCH ANKIETY W 2016 ROKU I ZAKAWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

 

W tym momencie Gmina i Miasto Nisko nie prowadzi naboru dla nowych uczestników.

Zapraszamy do zapoznania się z przedstawioną wersją Umowy wraz z załącznikami. Osoby zainteresowane zawarciem umowy zobowiązane są do jej podpisania wraz z wszystkimi załącznikami (jeżeli wszystkie dotyczą) i dostarczenia do Urzędu Gminy i Miasta Nisko do 3 marca 2022 r. do pokoju nr 6 lub nr 8.

  1. Ankieta dotycząca udziału w projekcie „Energia z odnawialnych źródeł na terenie Gminy i Miasta Nisko” w zakresie Instalacji fotowoltaicznej – załącznik dotyczy tylko osób, które przechodzą z instalacji solarnej na fotowoltaiczną, pozostałe osoby już złożyły niniejszy załącznik;
  2. Umowa użyczenia - załącznik dotyczy tylko osób, które przechodzą z instalacji solarnej na fotowoltaiczną, pozostałe osoby już złożyły niniejszy załącznik;
  3. Protokół uzgodnień projektowych - załącznik dotyczy tylko osób, które przechodzą z instalacji solarnej na fotowoltaiczną, pozostałe osoby już złożyły niniejszy załącznik;
  4. Oświadczenie do projektu – wymagany dla wszystkich;
  5. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis – dotyczy tylko mieszkańców, u których w budynku mieszkalnym jest prowadzona działalność gospodarcza;
  6. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie (dotyczy jedynie osób prowadzących działalność rolniczą) - dotyczy tylko mieszkańców, u których w budynku mieszkalnym jest prowadzona działalność rolnicza;
  7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (dotyczy jedynie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) - dotyczy tylko mieszkańców, u których w budynku mieszkalnym jest prowadzona działalność gospodarcza.

Mieszkańców, którzy składali wnioski na instalacje solarne zachęcamy do przejścia na montaż instalacji fotowoltaicznej. W głównej mierze planujemy montaż instalacji fotowoltaicznej, ze względu na bardzo krótki czas realizacji projektu. Mieszkańcy, którzy podpiszą umowę z Gminą i Miastem Nisko do końca marca 2022 roku zostaną objęcie obecnym systemem rozliczania energii.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr. 15 8415 667 lub 15 8415 646.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Umowa na realizację - mieszkaniec 3.1 Fotowoltaika 24.02.2022 (Prosimy o składanie w dwóch egzemplarzach)

Załącznik Nr 4 do Umowy

Załącznik Nr 5 do Umowy

Załącznik Nr 6 do Umowy

Podstawowe zasady realizacji projektu