OZE

Gmina i Miasto Nisko zaprasza Mieszkańców do udziału w projekcie pn. „Energia z odnawialnych źródeł na terenie gminy i miasta Nisko” dofinansowanego ze środków RPO WP na lata 2014 – 2020.

Ankiety zbierane będą od osób chętnych – właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nisko w następującym zakresie:
- dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych.

Nabór ankiet prowadzony będzie w dniach od 8 marca 2022 r. do 10 marca 2022 r. w godz. od 8:00 do 15:00 w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko na sali narad.

Ze względu na ograniczenie co do wielkości aplikowanego projektu przez Gminę – 2 MW, przy tworzeniu listy zainteresowanych właścicieli budynków będzie decydować kolejność wpływu ankiet.

Ponadto w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę gospodarstwa domowe, w których nie ma obecnie zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych (dotyczy instalacji zainstalowanych na potrzeby budynku mieszkalnego, na potrzeby którego wnioskowane jest dofinansowanie do montażu instalacji w ramach niniejszego naboru).

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telefonu 15 8415 667.

Zasady organizacji naboru szczegółowo przedstawione są w załączonym REGULAMINIE NABORU ANKIET DOTYCZĄCYCH UDZIAŁU W PROJEKCIE PARASOLOWYM „ENERGIA Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ NA TERENIE GMINY I MIASTA NISKO”

 

Ogłoszenie o naborze

Ankieta

Regulamin naboru

Zasady realizacji projektu