OZE

PROJEKT PARASOLOWY

„ENERGIA Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ NA TERENIE GMINY I MIASTA NISKO”

DOTYCZY MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY ZADEKLAROWALI POTRZEBĘ MONTAŻU INSTALACJI SOLARNYCH

(KOLEKTORY SOLARNE)

W tym momencie Gmina i Miasto Nisko nie prowadzi naboru dla nowych uczestników.
Zapraszamy Mieszkańców, którzy złożyli oświadczenia o potrzebie montażu kolektorów solarnych o podpisanie Umowy wraz z załącznikami. Osoby zainteresowane zawarciem umowy zobowiązane są do jej podpisania wraz ze wszystkimi załącznikami (jeżeli dotyczą) i dostarczenia do Urzędu Gminy i Miasta Nisko do dnia 23 marca 2022 r. do pokoju nr 6 lub nr 8.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr. 15 8415 667 lub 15 8415 646.