ico tznW siedzibie Towarzystwa Ziemi Niżańskiej, mieszczącej się w budynku  Miejskiej Biblioteki Publicznej (dawnym gimnazjum) w Nisku prezentowana jest wystawa twórczości mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła ze Stalowej Woli.

W wernisażu wystawy, który odbył się 27 kwietnia br., uczestniczyli: starosta powiatu stalowowolskiego – Janusz Zarzeczny, wicestarosta powiatu niżańskiego – Adam Mach, burmistrz Gminy i Miasta Nisko – Julian Ozimek,  ks. kanonik – Franciszek Grela, ks. prałat – Władysław Jadam, dyrektor Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” - Alicja Sochacka, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – Iwona Nemeczek, reprezentacyjna grupa mieszkańców DPS, liczne grono członków TZN i zaproszeni goście..

Wystawę otworzył prezes Towarzystwa Ziemi Niżańskiej – Stanisław Gawryś, który docenił zaangażowanie Domu Pomocy Społecznej w upowszechnianie pozytywnej aktywności mieszkańców i dobrą współpracę z TZN. Następnie dyrektor DPS – Jan Gorczyca zapoznał uczestników wystawy z działalnością DPS. Zaznaczył, że placówka ma charakter ponadlokalny i przeznaczona jest dla osób przewlekle somatycznie chorych, a mieszkańcy mają zapewnioną całodobową opiekę, z gwarancją bezpieczeństwa i godnych warunków życia. Dyrektor Gorczyca zwrócił także uwagę na wiele aspektów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowaniu takiego ośrodka. Wyrażał podziw dla wykwalifikowanej kadry, która z 88 osobami zamieszkującymi obecnie w DPS, reprezentująca 88 różnorodnych cech charakterologicznych,  radzi sobie doskonale wykwalifikowana kadra, realizująca ich potrzeby bytowe, edukacyjne, religijne, kulturalne i inne, indywidualne.

Podkreślał, że wiele prac prezentowanych na tej wystawie, to prace osób, których nie ma już wśród mieszkańców.

O pożytecznej roli i potrzebie istnienia, w dzisiejszym społeczeństwie takich placówek, pozytywnie wyrażali się zabierający głos, m.in.: starosta Janusz Zarzeczny i burmistrz Julian Ozimek.

Wydarzenie uświetnił krótki koncert w wykonaniu wspaniałego tenora Piotra Szpary przy akompaniamencie równie wspaniałego pianisty Ryszarda Marchewki, z którymi wystąpiła młoda adeptka śpiewu, obdarzona głosowym talentem, Magdalena Żmuda.

 Po zwiedzeniu wystawy uczestnicy mieli możliwość degustacji wyśmienitego ciasta, które mogli popić przygotowaną kawą, herbatą bądź zimnymi napojami.

Wystawa prac mieszkańców DPS czynna będzie do końca maja 2016 r. i można będzie ją odwiedzać w każdą środę od godz. 16:00 – 17:00 i każdy czwartek od godz. 10:00 – 12:00.