Wykaz obowiązujących po 31.12.2003r. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy i Miasta Nisko

 

 1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego „Warchoły IV” w Nisku zatwierdzony Uchwałą Nr XLI/360/98 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 05.02.1998r. (ogł. Dz. Urz. woj. Tarnobrzeskiego Nr 6 poz. 38 z 1998r.);
 2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla "Malce II" zatwierdzony Uchwałą Nr XLIV/382/98 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 10.06.1998r. (ogł. Dz. Urz. woj. Tarnobrzeskiego Nr 16 poz .127 z 1998r.);
 3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Nisko we wsiach Racławice i Zarzecze uchwalony Uchwałą Nr X/116/99 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 28.06.1999r.(ogł. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 18 poz.1020 z 20.08.1999r.);
 4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ”Nowosielec-1” i "Nowosielec-2" uchwalone Uchwałą Nr X/107/2003 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 27.06.2003r. (ogł. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 96 poz.1584 z 28.08.2003r.);
 5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ”Osiedla Malce III w Nisku” uchwalony Uchwałą Nr XIV/170/03 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 3.12.2003r. (ogł. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 180 poz.2952 z 19.12.2003r.);
 6. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Nr 1 - Nr16, Nr 19 - Nr 21, Nr 24 - Nr 27 terenów położonych w granicach administracyjnych gminy i miasta Nisko uchwalone Uchwałą Nr XIV/171/2003 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 3.12.2003r. (ogł. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 182 poz. 2988 z 22.12.2003r.);
 7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ”Osiedla przy ul. Polnej-1” w Nisku uchwalony Uchwałą Nr XVII/208/04 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 5.03.2004r. (ogł. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 37 poz. 389 z 19.04.2004r.);
 8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla “Podwolina II” w Nisku uchwalony Uchwałą Nr V/27/07 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 23.02.2007r. (ogł. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 19 poz. 544 z dn.26.03.2007r.);
 9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru przemysłowo-usługowego w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku uchwalony Uchwałą Nr XX/218/08 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 01.07.2008r. (ogł. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 60 poz. 1547 z 30.07.2008r.); 
 10. I zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nisko uchwalona Uchwałą Nr XLIX/441/10 z dnia 04.10.2010r.
 11. II zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nisko uchwalona Uchwałą Nr LII/454/10 z dnia 10.11.2010r.
 12. I zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przemysłowo-usługowego w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku uchwalony Uchwałą Nr LII/455/10 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 10.11.2010r. (ogł. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 133 poz. 2707 z 10.12.2010r.)
 13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Zarzeczu p.n. „Zadąbrowa i Hawryły” (ogł. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Poz. 947 z dnia 23 kwietnia 2012r.)

 14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza w Nowosielcu.

 15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego p.n. "Centrum w Nisku" etap I.

 16. MPZP centrum sportowo-rekreacyjne w Racławicach gmina Nisko
 17. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego p.n. „Nowosielec produkcyjno-usługowy”.
 18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza w Nisku – etap I
 19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza w Zarzeczu gmina Nisko
 20. Miejscowy plan Zagospodarowania Przestrzennego BARCE I w Nisku (Uchwała Nr LXXIII/612/2023 Rady Miejskiej w Nisku dnia 27 grudnia 2023r.-ogł. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 16 stycznia 2024r. poz.385)
 21. Miejscowy plan Zagospodarowania Przestrzennego BARCE II w Nisku (Uchwała Nr LXXIII/613/2023 Rady Miejskiej w Nisku dnia 27 grudnia 2023r. – ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2024r. poz.644)
 Dokumenty:
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta NiskoZobacz informacje
MPZP Nr1-16, Nr24-27 terenów położonych w granicach Gminy i miasta NiskoZobacz informacje
MPZP Osiedla Malce III w NiskuZobacz informacje
MPZP osiedla Podwolina II w NiskuZobacz informacje
MPZP Osiedla przy ul. Polnej-1 w NiskuZobacz informacje
MPZP obszaru przemysłowo-usługowego w rejonie ul. Sandomierskiej w NiskuZobacz informacje
I zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zobacz informacje

II zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta NiskoZobacz informacje
I zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) obszaru przemysłowego w NiskuZobacz informacje
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego „Warchoły IV” w Nisku

Zobacz informacje

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Malce IIpobierz
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nowosielec 1 i 2pobierz
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Racławic, Zarzeczapobierz

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Zarzeczu p.n. „Zadąbrowa i Hawryły”

pobierz

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza w Nowosielcu

pobierz

 Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego p.n. "Centrum w Nisku" etap I.

pobierz

MPZP centrum sportowo-rekreacyjne w Racławicach gmina Niskopobierz akty prawne
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego p.n. „Nowosielec produkcyjno-usługowy”.pobierz
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza w Nisku – etap Ipobierz
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza w Zarzeczu gmina Nisko

akt prawny

rysunek planu

Miejscowy plan Zagospodarowania Przestrzennego BARCE I w Nisku

akt prawny

rysunek planu

uzasadnienie

Miejscowy plan Zagospodarowania Przestrzennego BARCE II w Nisku

akt prawny

rysunek planu