prawoOd dnia 1 stycznia 2022 r. w 3 punktach (wraz z ich filiami) na terenie wszystkich 7 gmin Powiatu Niżańskiego udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja.    

Dokładna lokalizacja punktów i terminy udzielania darmowej pomocy prawnej określone są w obowiązującym od 2022r. harmonogramie.

HARMONOGRAM – LINK

Z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złożyła wymagane oświadczenie.

OŚWIADCZENIE Z KLAUZULĄ

Od dnia 16 maja 2020 r. (przepisy Tarczy antykryzysowej 3.0) nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące taką działalność – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku (jest to pomoc de minimis, podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej).

Przed udzieleniem porady prawnej, podmiot ubiegający się o pomoc powinien wypełnić i dostarczyć „Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis”.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS (PDF)

Warunkiem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest wcześniejsza rejestracja:

  • telefoniczna pod nr telefonu 883 – 450 – 012 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30) lub
  • za pośrednictwem skrzynki mailowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
  • on-line: https://np.ms.gov.pl/podkarpackie/nizanski 

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. przez telefon lub przez internet). Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby.

Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów.

Ponadto na stronie internetowej Powiatu Niżańskiego w zakładce „Pomoc prawna, porady obywatelskie, mediacje” dostępna jest aktualizowana lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, z której zainteresowani mogą korzystać.

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA – LINK

WAŻNE!
Osoby korzystające z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach mają obowiązek stosować się do reguł bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

ico info80Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty.

Zapisy na wizyty pod numerem telefonu: 883 – 450 – 012 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30).
Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa:

 

ico info80Porady prawne i obywatelskie we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzonych przez Powiat Niżański będą udzielane wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie, za pośrednictwem e-mail) – do odwołania.

Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

Wniosek pdf – link

Wniosek docx – link

W przypadku braku dostępu do internetu oświadczenie o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej można składać ustnie pracownikowi Starostwa Powiatowego w Nisku, który pod numerem telefonu 833 – 450 – 012 umawia terminy porad, z podaniem danych (imię i nazwisko, adres, nr PESEL – w przypadku braku numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość), które są wymagane w obowiązującym oświadczeniu.

ico info80

 

Czytaj więcej...