dostepnosc ikonaDeklaracja dostępności serwisu nisko.pl


Urząd Gminy i Miasta w Nisku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej nisko.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego nisko.pl

Data publikacji strony internetowej: 1 stycznia 2016r.; data ostatniej dużej aktualizacji: 1 stycznia 2016r.

W Urzędzie Gminy i MIasta w Nisku dla strony nisko.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

strona internetowa nisko.pl spełnia wymagania w 94,05%

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne;
  • brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”;
  • niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje;
  • umieszczone w serwisie filmy nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 23 września 2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Koordynator ds. dostępności Zbigniew Kotuła, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 841 56 43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

 Dostępność architektoniczna

Zestawienie budynków Urzędu Gminy i Miasta w Nisku pod kątem dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami:

Referaty Urzędu Gminy 
i Miasta w Nisku
Dostosowanie dla osób ze szczególnymi potrzebami
(podjazdy, windy, miejsca parkingowe)
Siedziba Uwagi

Skarbnik Gminy;
Referat Gospodarki Nieruchomościami;
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
Referat Promocji, Spraw Społecznych, Działalności Gospodarczej i Sportu;
Referat Rozwoju Gospodarczego (drogi, środki pomocowe);
Zamówienia publiczne;
Biuro Obsługi Klienta;
Biuro Radców Prawnych;

PARTER

Do budynku prowadzą dwa wejścia – główne od ulicy Wolności oraz drugie z tyłu budynku. Wejście główne z poziomu chodnika dla pieszych natomiast do drugiego od tyłu budynku prowadzą schody. Z parteru na piętro budynku prowadzą schody (brak windy i platformy przyschodowej). Wewnątrz od wejścia głównego wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z wózkiem dziecięcym umożliwiający dostanie się na poziom parteru. Korytarze szerokie, umożliwiające bezpośrednie poruszanie się. Brak toalet przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Budynek częściowo przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Plac Wolności 14Zainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko;
Zastęca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko;
Sekretariat;
Sekretarz Gminy:
Referat Rozwoju Gospodarczego (Kierownik, inwestycje);
Referat Organizacji i Kadr;
Biuro Rady Miejskiej;
Biuro ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego;
Informatyk Urzędu;
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa

I PIĘTRO

Wejście na pierwsze piętro po schodach (brak windy oraz platformy przyschodowej). Korytarze szerokie, umożliwiające bezpośrednie poruszanie się. Brak toalet przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby niepełnosprawnej.

Plac Wolności 14Zainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku.
Referat Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

I PIĘTRO

Wejście do budynku z poziomu chodnika dla pieszych. Wewnątrz schody prowadzące na pierwsze piętro (brak windy oraz platformy przyschodowej). Na parterze stanowisko do przyjęcia osób z trudnościami ruchowymi. Brak toalet przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek częściowo przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawanych.

ul. Kościuszki 1aZainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy

 

Dostępność architektoniczna – dokument w formacie pdf Ikona plik pdf

ANKIETA: Poprawa dostępności miejsc i budynków publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami