3 maja 2016 obchody 56Tegoroczne obchody 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęte zostały Mszą św. w Sanktuarium św. Józefa, którą celebrował proboszcz ks. Franciszek Grela.

Po zakończeniu mszy św. nastąpiło złożenie kwiatów przed Figurą Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski, po czym wszyscy zgromadzeni w uroczystym korowodzie prowadzonym przez Reprezentacyjną Sekcję Taneczną Mażoretek NCK „Sokół" przeszli na Plac Wolności. Następnie głos zabrał Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Julian Ozimek.

- Dane jest nam świętować rocznicę Konstytucji 3 Maja w wolnej Polsce. Powinniśmy być dumni z naszej narodowej przynależności. Z godnością wyrażajmy naszą polską tożsamość, akcentujmy przywiązanie i szacunek do symboli narodowych. Cieszmy się z idei wolności i praworządności, które wynikają z naszej konstytucji – mówił Burmistrz.

W dalszej części uroczystości głos zabrał Starosta Powiatu Niżańskiego Robert Bednarz. Kolejnym elementem obchodów był Apel Pamięci, który zakończył się salwą honorową. Tradycyjnie już złożono wieńce pod Pomnikiem Wdzięczności. Ceremonię składania kwiatów rozpoczęły władze Gminy i Miasta Nisko oraz władze Powiatu Niżańskiego. Wśród delegacji nie zabrakło także służb mundurowych: Garnizonu Nisko, Wojskowej Komendy Uzupełnień, Aresztu Śledczego w Nisku, Komendy Powiatowej Policji w Nisku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Związku Harcerstwa Polskiego – Komendy Hufca im. Szarych Szeregów w Nisku. Wiązanki kwiatów złożyły także ugrupowania polityczne oraz Towarzystwo Ziemi Niżańskiej.

Środowisko oświaty i kultury reprezentowali przedstawiciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, Katolickiego Domu Kultury „Arka", oraz Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół".

W uroczystościach udział wzięły: Kompania Honorowa Garnizonu Nisko, Komenda Hufca im. Szarych Szeregów w Nisku z Pocztem Sztandarowym, Pocztów Sztandarowych. Uroczystości na Placu Wolności zakończył pokaz artystyczny formacji Mażoretek oraz Orkiestry Dętej.

Galeria zdjęć