100 5381W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 29 kwietnia odbył się Miejsko-Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas czwartych, piątych i szóstych wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nisko. Wzięło w nim udział 35 uczniów. Po uroczystym rozpoczęciu konkursu o godzinie 800 i krótkim omówieniu zadań uczniowie przystąpili do pracy. Zgodnie z regulaminem dzieci na rozwiązanie zadań miały 60 min. Nad ich pracą czuwała Komisja Konkursowa złożona z nauczycieli matematyki z Gminy Nisko.

Po skończonej pracy uczniowie pozostali  w stołówce szkolnej, tam otrzymali poczęstunek i mogli  porozmawiać z kolegami i koleżankami z innych szkół. Komisja Konkursowa dokonała oceny prac uczniów i wyłoniła laureatów.

Klasy IV

I miejsce: Maksymilian Siek PSP Nr 3,

II miejsce: Jakub Rozwadowski PSP Nr 1

III miejsce: Ewelina Komsa PSP w Nowosielcu

Klasy V

I miejsce: Kamila Tęcza PSP Nr 5, Wiktoria Wach PSP Nr 3

II miejsce: Kacper Seltenreich PSP w Zarzeczu, Kamil Dul PSP Nr 3

III miejsce: Jan Bąk NSP w Racławicach

Klasy VI

I miejsce: Stanisław Habigier PSP Nr 1

II miejsce: Szymon Józefczyk PSP Nr 3,  Mateusz Paczos PSP Nr 1

III miejsce: Natalia Marut PSP w Nowosielcu

Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe. Wręczali je sekretarz GiM Nisko pani Małgorzata Jakubów oraz dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nisku pani Danuta Gorczyca. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Miejsko- Gminny Konkurs Matematyczny mógł się odbyć dzięki pomocy finansowej GiM Nisko. Zadania konkursowe przygotowali  nauczyciele matematyki z  PSP w Nowosielcu. Organizatorami konkursu były:  Małgorzata Cisło i Jolanta Szarek.