kmo ciepoKolejne warsztaty Klubów Młodego Odkrywcy działających w Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3 odbyły się  27 kwietnia 2016 r. w Gimnazjum nr 1. Na tym spotkaniu priorytetem było wyznaczenie ciepła topnienia lodu czyli ilości ciepła potrzebnego do stopienia 1 kg tej substancji.

Na zajęciach wykorzystano pomoce naukowe zgromadzone z pracowni trzech gimnazjów: kalorymetry, termometry,  wagi i dużo lodu. Po skompletowaniu przyrządów i przydzieleniu grup uczniowie rozpoczęli pomiary, które okazały się bardzo frapujące, gdyż na co dzień uczniowie nie korzystają z wag i termometrów laboratoryjnych. Wyniki zapisywano w tabelach i wykonywano niezbędne obliczenia by określić ciepło topnienia lodu. 

Następnie wspólnie przeprowadzono analizę przyczyn rozbieżności pomiędzy wielkością tablicową, a uzyskaną w doświadczeniu. Na zakończenie zajęć uczniowie wykonali plakaty tematycznie związane z przeprowadzonymi warsztatami i zaprezentowali je. Szerszej liczbie odbiorców prace będą udostępnione w ramach wystawy w Gimnazjum nr 1.

Uczniowie pracowali pod okiem opiekunów klubów: Danuty Nycz, Anny Dybki i Jacka Piotrowskiego, i sami dochodzą do wniosku, że tego typu zajęcia służą do stosowania praktycznych metod roboczych i gromadzeniu materiału naukowego, który na tym etapie jest porównywalny z istniejącymi materiałami.

KMO